Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 17.02.2023. godine, sa početkom u 08:25 održana je tribina, mesto Grljan , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Veselinović Nadice
sa temom:
1. 08:25 do 08:57 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća, kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa mogućnošću unapređenja plasmana proizvoda od voća i povrća kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 22.02.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Proizvodnja paradajza u plastenicima , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 09:35 do 10:05 Zaštita paradajza u plastenicima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom i zaštitom paradajza u plastenicima.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 14.02.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Značaj uvođenja platforme e-Agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 12:35 do 13:07 Pravilnik o malim količinama hrane biljnog porekla , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e -Agrar, kao i sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 15.02.2023. godine, sa početkom u 17:50 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Marije Marković
sa temom:
1. 17:50 do 18:23 E agrar , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 17.02.2023. godine, sa početkom u 09:54 održana je tribina, mesto Podgorac , opština Boljevac, Gazdinstvo Mladenović Vlaste
sa temom:
1. 09:54 do 10:33 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla, kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa mogućnošću unapređenja plasmana proizvoda animalnog porekla kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 15.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Vrbica , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Žikić Slobodana
sa temom:
1. 10:00 do 10:56 Praktičan prikaz rezidbe Oblačinske višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže pravilna uzgojna rezidba višnje za formiranje piramidalne krune prilagođene mašinskoj berbi.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 20.02.2023. godine, sa početkom u 19:05 održaće se tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Stanković Vladimira
sa temom:
1. 19:05 do 19:35 E-Agrar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj tribina je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 14.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije PSSS Zaječar
sa temama:
1. 11:00 do 11:32 Proizvodnja rasada povrća , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 11:34 do 12:04 Porez na dodatu vrednost u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom rasada povrća i da se ukaže na neophodne mere nege koje treba sprovesti, kao i sa PDV-om u poljoprivredi.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 13.02.2023. godine, sa početkom u 13:25 održana je tribina, mesto Veliki Izvor , opština Zaječar – grad, Prostorija mesne kancelarije
sa temama:
1. 13:25 do 13:58 Postupak izdavanja eID broja , savetodavac Slavica Dželatović
2. 14:01 do 14:37 Jačanje konkurentnosti povrtarske proizvodnje , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa postupkom izdavanja eID broja, kao i sa jačanjem konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 09.02.2023. godine, sa početkom u 10:59 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:59 do 11:30 IPARD III program , savetodavac Saša Stamenković
2. 11:30 do 12:02 Primena mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa IPARD III programom, kao i primenom mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar