Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 09:57 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:57 do 10:36 Proizvodnja praziluka na otvorenom polju , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:36 do 11:12 Zaštita praziluka , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači članice prve ženske zemljoradničke zadruge “Rtanjska domaćica” upoznaju sa proizvodnjom i zaštitom praziluka na otvorenom polju.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 10:08 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala PKS Zaječar
sa temama:
1. 10:08 do 10:38 Organska proizvodnja voća , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 10:39 do 11:17 Zaštita geografskog porekla , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa organskom proizvodnjom voća, kao mogućnošću prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da nose oznaku geografskog porekla. geografskog porekla
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 23.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković
2. 10:31 do 11:02 Zasnivanje zasada koštičavog voća. , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem osiguranja u poljoprivredi, kao i zasnivanjem zasada koštičavog voća.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 22.02.2023. godine, sa početkom u 09:28 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:28 do 10:06 Proizvodnja paradajza u plastenicima , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:06 do 10:39 Zaštita paradajza u plastenicima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom i zaštitom paradajza u plastenicima.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Rujište , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 E agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 19:35 do 20:05 Primena mineralnih đubriva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa E agrarom, kao i primenom mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 25.02.2023. godine, sa početkom u 07:45 održaće se tribina, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Đorđević Momice
sa temom:
1. 07:45 do 08:15 E-agrar , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala PKS Zaječar
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Organska proizvodnja voća , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 10:35 do 11:05 Zaštita geografskog porekla , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa organskom proizvodnjom voća, kao mogućnošću prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da nose oznaku geografskog porekla. geografskog porekla
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 20.02.2023. godine, sa početkom u 19:02 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Stanković Vladimira
sa temom:
1. 19:02 do 19:34 E-Agrar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 23.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković
2. 10:35 do 11:05 Zasnivanje zasada koštičavog voća. , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem osiguranja u poljoprivredi, kao i zasnivanjem zasada koštičavog voća.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Proizvodnja praziluka na otvorenom polju , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:35 do 11:05 Zaštita praziluka , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači članice prve ženske zemljoradničke zadruge “Rtanjska domaćica” upoznaju sa proizvodnjom i zaštitom praziluka na otvorenom polju.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar