Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 07.02.2023. godine, sa početkom u 10:57 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:57 do 11:30 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 11:31 do 12:05 Zdravstveno stanje ozimih useva , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa rezidbom koštičavog voća i zdravstveno stanje ozimih useva.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 06.02.2023. godine, sa početkom u 10:54 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Slađane Todorović
sa temom:
1. 10:54 do 11:37 E-Agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 03.02.2023. godine, sa početkom u 17:55 održana je predavanje, mesto Dubočane , opština Zaječar – grad, Mala sala doma kulture
sa temama:
1. 17:55 do 18:27 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 18:28 do 18:59 E-Agrar , savetodavac Saša Stamenković
3. 19:01 do 19:34 Zaštita pšenice , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem kontrole plodnosti zemljišta, sa značajem uvođenja platforme eAgrar, kao i zaštitom pšenice.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 09.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 IPARD III program , savetodavac Saša Stamenković
2. 11:35 do 12:05 Primena mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa IPARD III programom, kao i primenom mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.02.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Organska proizvodnja povrća , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 09:35 do 10:05 Udruzivanje i zadrugarstvo , savetodavac Slavica Dželatović
3. 10:10 do 10:40 Prolećna sadnja voća , savetodavac Mihajlo Žikić
4. 10:45 do 11:15 Diverzifikacija proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa organskom proizvodnjom povrća, udruzivanjem i zadrugarstvom, prolećnom sadnjom voća i diverzifikacijom proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu .
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 03.02.2023. godine, sa početkom u 11:01 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 11:01 do 11:32 E-Agrar , savetodavac Saša Stamenković
2. 11:35 do 12:06 Prihrana pšenice , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar, kao i prihranom pšenice.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 02.02.2023. godine, sa početkom u 10:57 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:57 do 11:29 E-Agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 11:30 do 12:17 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar, kao i kontrolom plodnosti zemljišta.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 07.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 11:35 do 12:05 Zdravstveno stanje ozimih useva , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa rezidbom koštičavog voća i zdravstveno stanje ozimih useva.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 06.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Slađane Todorović
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 E-Agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 05.02.2023. sa početkom u , mesto Zaječar, opština Zaječar – grad,Gazdinstvo Slađane Todorović
tehnički razlozi
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar