Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 08.12.2023. godine, sa početkom u 10:17 održana je tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, Lokalna samouprava
sa temom:
1. 10:17 do 11:05 E agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održane tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom podnošenja zahteva za podsticaje u poljoprivredi preko platforme e-Agrar, obnovi gazdinstva, kao i sa procesom izdavanja potvrda i izvoda preko E agrara.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.12.2023. godine, sa početkom u 10:15 održana je radionica, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Dalibora Đorđevića
sa temom:
1. 10:15 do 10:48 Pratktičan prikaz rezidbe Oblačinske višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže pravilna rezidba višnje za održavanje i formiranje piramidalne krune a koja je prilagođena mašinskoj berbi.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.12.2023. godine, sa početkom u 09:54 održana je radionica, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Dalibora Đorđevića
sa temom:
1. 09:54 do 10:15 Praktičan prikaz rezidbe Oblačinske višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj e-radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači na licu mesta, kao i putem putem youtube kanala praktično upoznaju sa pravilnom rezidbom višnje za održavanje i formiranje piramidalne krune a koja je prilagođena mašinskoj berbi.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 11.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, PG Miroslave Stanojević
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom podnošenja zahteva za podsticaje u poljoprivredi preko platforme e-Agrar, obnovi gazdinstva, kao i sa procesom izdavanja potvrda i izvoda preko E agrara.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 10.12.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se tribina, mesto Rtanj , opština Boljevac, Turistički objekat vila Greta
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Pravilnik o malim količinama biljnog porekla , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 15:30 do 16:00 E-agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, kao i sa platformom e -Agrar.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, Lokalna samouprava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom podnošenja zahteva za podsticaje u poljoprivredi preko platforme e-Agrar, obnovi gazdinstva, kao i sa procesom izdavanja potvrda i izvoda preko E agrara.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

U periodu od 29.11.2023. do 01.12.2023. godine, održana je zimska škola, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala Privredne komore Srbije u Gradu Zaječaru. Zimska škola je počela 29.11.2023. godine u 10:10, i održana je prema sledećem rasporedu:

29.11.2023.

29-11-2023.
   10:10 do 10:30 Program podrške poljoprivredi Grada Zaječara , eksterni predavač Vesna Stanković
   10:35 do 11:05 Pretpristupni fondovi EU za ruralni razvoj – IPARD , savetodavac Saša Stamenković
   11:05 do 11:40 Organska proizvodnja voća , savetodavac Mihajlo Žikić
   11:40 do 12:10 PDV u poljoprivredi – uloga i značaj , savetodavac Saša Stamenković
   12:10 do 12:41 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje , savetodavac Mihajlo Žikić
   12:41 do 13:11 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Saša Stamenković
   13:30 do 14:00 Značaj i uloga feromonskih klopki u voćarskoj proizvodnji , eksterni predavač Jovana Miletić

30-11-2023.
   10:05 do 10:25 Program podrške poljoprivredi u opštini Boljevac , eksterni predavač Slađan Đimiš
   10:26 do 10:56 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Slavica Dželatović
   10:56 do 11:27 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   11:27 do 11:58 Izazovi u zaštiti strnih žita u proizvodnoj 2022-2023. godini , savetodavac Slavica Dželatović
   11:59 do 12:30 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   12:30 do 13:01 Tehnologija sušenja šljive , savetodavac Mihajlo Žikić
   13:05 do 13:35 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , eksterni predavač Dragan Radosavljević

01-12-2023.
   11:10 do 11:30 Program podrške poljoprivredi u opštini Boljevac , eksterni predavač Slađan Đimiš
   11:25 do 11:55 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Slavica Dželatović
   11:56 do 12:26 Gajenje povrća na malim površinama na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   12:26 do 12:59 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Slavica Dželatović
   13:00 do 13:30 Zaštita praziluka , eksterni predavač Jovana Miletić
   13:35 do 14:05 Uloga i značaj feromonskih klopki u povrtarskoj proizvodnji , eksterni predavač Vesna Buzadžin

U organizaciji PSSS Zaječar Agroznanje doo Zaječar, u periodu 29.11. – 01.12.2023. god. održaće se zimska škola za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje i oblasti agrarne politike. Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa: merama agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, značajem i pomoći službe proizvođačima oko eAgrara, sprovođenjem IPARD III programa u Srbiji, diverzifikacijom prihoda na gazdinstvu, interesnim udruživanjem, porezom na dodatu vrednost, organskom voćarskom proizvodnjom, jačanjem konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji, kao i mogućnostima unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta, aktuelnim problemima u zaštiti biljaka preporučenim od PIS-a i sa unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima. Prvi dan škole 29.11.2023.god. održaće se u sali PKS u Gradu Zaječaru, drugi dan 30.11.2023.god. održaće se u sali lokalne samouprave u Boljevcu, a treći dan 01.12.2023.god. u sali mesne zajednice u Podgorcu.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.12.2023. godine, sa početkom u 10:15 održaće se radionica, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Dalibora Đorđevića
sa temom:
1. 10:15 do 10:45 Pratktičan prikaz rezidbe Oblačinske višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže pravilna rezidba višnje za održavanje i formiranje piramidalne krune a koja je prilagođena mašinskoj berbi.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Dalibora Đorđevića
sa temom:
1. 10:00 do 10:15 Praktičan prikaz rezidbe Oblačinske višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže pravilna rezidba višnje za održavanje i formiranje piramidalne krune a koja je prilagođena mašinskoj berbi.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 12:24 održana je tribina, mesto Borovac , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Miroslava Todorovića
sa temom:
1. 12:24 do 12:56 Platforma eAgrar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar