Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 22.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Konzervisanje kabaste stočne hrane , savetodavac Ivanka Nikolić
2. 09:32 do 10:06 Zaštita leske , savetodavac Jovana Miletić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa konzervisanjem kabaste stočne hrane, kao i sa zaštitom leske.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 25.07.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Mali Izvor , opština Boljevac, Plastenik PG Nikolić Zlatomira
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Određivanje pH i EC vrednosti zemljišta kombinovanim pH i EC metrom u zaštićenom prostoru , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj radionice je da se prisutnim proizvodjačima povrća praktično pokaže određivanje pH vrednosti zemljišta kao i provera vrednosti EC-a pre đubrenja, u zaštićenom prostoru, u plasteniku gde se odvija proizvodnja paradajza, direktnim očitavanjem ph i EC vrednosti u čvrstoj podlozi tj. zemljištu pomoću kombinovanog pH i EC metra. Na osnovu dobijene pH i EC vrednosti daće se preporuke o potrebnim agromeliorativnim merama.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 08:59 do 09:31 Proizvodnja povrća na malim površinama – prilagođavanje klimatskim promenama , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:11 do 10:43 Uticaj spoljašnje temperature na količinu i sastav mleka , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom povrća na otvorenom polju prilagođavajući je na nastale klimatske promene, kao i sa uticajem spoljašnje temperature na količinu i sastav mleka.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 22.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Konzervisanje kabaste stočne hrane , savetodavac Ivanka Nikolić
2. 09:35 do 10:05 Zaštita leske , savetodavac Jovana Miletić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa konzervisanjem kabaste stočne hrane, kao i sa zaštitom leske.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 18.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Proizvodnja povrća na malim površinama – prilagođavanje klimatskim promenama , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 09:35 do 10:05 Uticaj spoljašnje temperature na količinu i sastav mleka , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom povrća na otvorenom polju prilagođavajući je na nastale klimatske promene, kao i sa uticajem spoljašnje temperature na količinu i sastav mleka.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 10:08 održana je radionica, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Ljupković Nebojše
sa temom:
1. 10:08 do 11:01 Praktično postavljanje klopki, značaj cikade vinove loze , savetodavac Jovana Miletić

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže postavljanje klopki u zasadu vinove loze u cilju monitoringa cikade vinove loze kao i upoznavanje sa značajem cikade vinove loze Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 09:47 održana je radionica, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Ljupković Nebojše
sa temom:
1. 09:47 do 10:08 Praktično postavljanje klopki, značaj cikade vinove loze , savetodavac Jovana Miletić

Cilj e – radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično kao i putem youtube kanala, pokaže postavljanje klopki u zasadu vinove loze u cilju monitoringa cikade vinove loze, Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze kao upoznavanje sa značajem ove štetne vrste.

Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:20 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, poljoprivredno gazdinstvo Dalibora Đorđevića
sa temom:
1. 09:20 do 10:10 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji šljive , savetodavac Jovana Miletić

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji šljive, kao i rezultatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom postignutih primenom stručnih saveta za zaštitu zasada šljive od prouzrokovača bolesti, štetnih vrsta insekata i korova, u pravo vreme i odgovarajućim preparatima.

Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sektor mleka na teritoriji grada Zaječara za 2024.godinu , eksterni predavač Nataša Cvetković
2. 09:00 do 09:31 Kritične tačke u proizvodnji mleka , savetodavac Ivanka Nikolić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa kritičnim tačkama u proizvodnji mleka, kao i sa konkursom za dodelu podsticajnih sredstava za sektor mleka na teritoriji grada Zaječara za 2024.godinu.
Koordinator: Ivanka Nikolić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 10:48 održana je radionica, mesto Veliki Izvor , opština Zaječar – grad, PG Lačković Vladimira
sa temom:
1. 10:48 do 11:30 Identifikacija tripsa u paprici , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj radionice bio je da se pojoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom identifikacije i merama kontrole na prisustvo tripsa u paprici.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar