Zaječar

Dana 04.03.2023. godine, sa početkom u 08:58 održana je tribina, mesto Valakonje , opština Boljevac, Gazdinstvo Slađan Đimiš
sa temama:
1. 08:58 do 09:32 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 09:35 do 10:06 Registracija na E-upravi i aplikacija ConsentID , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prednostima koje pruža E-agrar i sa postupkom registracije na E upravi kao i aplikacijom ConsentID.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 01.03.2023. godine, sa početkom u 09:58 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:58 do 10:31 E agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:32 do 11:10 Prognozno izveštajna služba zaštite bilja , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje proizvođača sa elektronskim pristupanjem Portalu eID, načinom izdavanja parametara i instalacije aplikacije ConsentID na mobilnim telefonima i značajem koriščenja portala prognozno izveštajne službe zaštite bilja.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 09:59 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:59 do 10:31 E Agrar , savetodavac Saša Stamenković
2. 10:31 do 11:03 Tehnologija gajenja dunje , savetodavac Mihajlo Žikić
3. 11:04 do 11:35 Zaštita dunje , savetodavac Slavica Dželatović
4. 11:36 do 12:11 Tehnologija proizvodnje krompira , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar, tehnologijom gajenja dunje i zaštitom dunje kao i sa tehnologijom proizvodnje krompira.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 04.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Valakonje , opština Boljevac, Gazdinstvo Slađan Đimiš
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 09:35 do 10:05 Registracija na E-upravi i aplikacija ConsentID , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prednostima koje pruža E-agrar i sa postupkom registracije na E upravi kao i aplikacijom ConsentID.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 11:03 održana je tribina, mesto Grljan , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Firović Veroljuba
sa temom:
1. 11:03 do 11:41 Značaj uvođenja platforme e-Agrar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 25.02.2023. godine, sa početkom u 07:43 održana je tribina, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Đorđević Momice
sa temom:
1. 07:43 do 08:16 E-agrar , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj održavanja tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 18:49 održana je predavanje, mesto Rujište , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:49 do 19:48 E agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 19:49 do 20:33 Primena mineralnih đubriva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa E agrarom, kao i primenom mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 01.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:35 do 11:05 Prognozno izveštajna služba zaštite bilja , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje proizvođača sa elektronskim pristupanjem Portalu eID, načinom izdavanja parametara i instalacije aplikacije ConsentID na mobilnim telefonima i značajem koriščenja portala prognozno izveštajne službe zaštite bilja.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 E Agrar , savetodavac Saša Stamenković
2. 10:35 do 11:05 Tehnologija gajenja dunje , savetodavac Mihajlo Žikić
3. 11:10 do 11:40 Zaštita dunje , savetodavac Slavica Dželatović
4. 11:45 do 12:15 Tehnologija proizvodnje krompira , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar, tehnologijom gajenja dunje i zaštitom dunje kao i sa tehnologijom proizvodnje krompira.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 11:05 održaće se tribina, mesto Grljan , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Firović Veroljuba
sa temom:
1. 11:05 do 11:35 Značaj uvođenja platforme e-Agrar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme eAgrar.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar