Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 18.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan prikaz rezidbe šljive , savetodavac Suzana Jerkić

Praktičan prikaz rezidbe šljive
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:44 održana je obilazak ogledne farme, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac, Polj. gazd. Ivica Janjić
sa temom:
1. 08:44 do 09:49 Praktičan prikaz pripreme supstrata i supstratnih smeša za proizvodnju rasada lubenica i dinja , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktičan prikaz pripreme supstrata i supstratnih smeša za proizvodnju rasada lubenica i dinja
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Sala skupštine opštine Bosilegrad
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov


Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, pg.Stojićkov Nenad
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Zafirović


Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Sala skupštine opštine Bosilegrad
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov


Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Trgovište , opština Trgovište, Dom kulture
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 e Agrar , savetodavac Suzana Jerkić
2. 14:30 do 15:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa , savetodavac Srđan Zafirović

e Agrar
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Jelašnica , opština Surdulica, mesna kancelarija
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Tema:Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Jelašnica , opština Surdulica, Prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar , savetodavac Ivica Tomić

Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je radionica, mesto Brestovo , opština Vladičin Han, P.G .Goran Stamenković
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Mere za poboljašnje kvaliteta mleka , savetodavac Ivica Tomić

Mere za poboljašnje kvaliteta mleka
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Oslare , opština Bujanovac, Protorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić
2. 18:30 do 19:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje