Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 15:30 održana je predavanje, mesto Spančevac , opština Bujanovac, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 15:30 do 16:00 -Higijena muže i podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić
2. 16:00 do 16:30 -Prihrana pšenice i e-Agrar-kako do registracije , savetodavac Nada Lazović – Đoković

-Higijena muže i podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
– -Prihrana pšenice i e-Agrar-kako do registracije
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:45 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac,
sa temom:
1. 08:45 do 09:45 Praktičan prikaz pripreme supstrata i supstratnih smeša za proizvodnju rasada lubenica i dinja , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktičan prikaz pripreme supstrata i supstratnih smeša za proizvodnju rasada lubenica i dinja
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad,
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Praktičan prikaz rezidbe šljive , savetodavac Suzana Jerkić

Praktičan prikaz rezidbe šljive
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je tribina, mesto Strezovce , opština Preševo, Osnaovna škola s.Strezovce
sa temom:
1. 16:00 do 17:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov


Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 13:30 održana je tribina, mesto Oraovica , opština Preševo, Mesna kancelarija s.Oraovica
sa temom:
1. 13:30 do 14:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Trgovište , opština Trgovište, Dom kulture
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa , savetodavac Srđan Zafirović
2. 14:00 do 14:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Suzana Jerkić


Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Skupštinska sala
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Zafirović
2. 10:30 do 11:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa , savetodavac Robert Širtov

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Predavanje organizovano u saradnji sa lokalnom samoupravaom

Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Skupštinska sala
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Organska proizvodnja , savetodavac Robert Širtov
2. 10:30 do 11:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić
3. 11:00 do 11:30 Đubrenje zasada voća , savetodavac Suzana Jerkić

Tema: Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Vlase , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić
2. 12:30 do 13:00 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Robert Širtov

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Jelašnica , opština Surdulica, mesna kancelarija
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Tema:Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje