Najava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Vranjska Banja , opština Vranje – grad, Polj.gaz.Jovica Mišić
sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dejan Mujakić

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Dejan Mujakić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Vranjska Banja , opština Vranje – grad, Polj.gaz Žarko Stamenković
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dejan Mujakić


Koordinator: Dejan Mujakić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Skupštinska sala
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 18.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad,
sa temom:
1. 08:57 do 09:59 Praktičan prikaz rezidbe šljive , savetodavac Suzana Jerkić

Praktičan prikaz rezidbe šljive
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Vranjska Banja , opština Vranje – grad, Uslužni centar
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić
2. 15:30 do 16:00 Rezidba maline , savetodavac Suzana Jerkić
3. 16:00 do 16:30 Đubrenje zasada voća , savetodavac Nebojša Mladenović

Tema: Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, pg.Stojićkov Nenad
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Zafirović


Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Skupštinska sala
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Jelašnica , opština Surdulica, Prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar , savetodavac Ivica Tomić

Digitalizacija u poljoprivredi i e-agrar
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Trgovište , opština Trgovište, Dom kulture
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 e Agrar , savetodavac Suzana Jerkić
2. 14:30 do 15:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa , savetodavac Srđan Zafirović

e Agrar
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Skupštinska sala
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Zafirović
2. 10:30 do 11:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa , savetodavac Robert Širtov

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Predavanje organizovano u saradnji sa lokalnom samoupravaom

Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje