Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Rakovac , opština Bujanovac, poljoprivredno gazdinstvo Stošić Ljubiše
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije , savetodavac Nebojša Mladenović

Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Dubnica , opština Vranje – grad, poljoprivredno gazdinstvo Srđana Pešića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije , savetodavac Nebojša Mladenović

Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 08:45 održana je tribina, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad, polj.gazd.Milošević Dragana
sa temom:
1. 08:45 do 09:15 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Suzana Jerkić

Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 02.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac, Polj. gazd. Ivica Janjić
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan prikaz primene vodotopivih i tečnih djubriva u proizvodnji lubenica i dinja , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktičan prikaz primene vodotopivih i tečnih djubriva u proizvodnji lubenica i dinja
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 02.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad,
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u zasadu šljiva u cilju unapređenja voćarske proizvodnje. , savetodavac Suzana Jerkić

Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u zasadu šljiva u cilju unapređenja voćarske proizvodnje.
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 29.05.2024. godine, sa početkom u 13:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Preševo , opština Preševo, PG Esat Sabedini,Kurbalija,Preševo
sa temom:
1. 13:01 do 13:47 Mere za poboljšenje kvaliteta mleka , savetodavac Robert Širtov

Mere za poboljšenje kvaliteta mleka
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 08:45 održaće se tribina, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad, polj.gazd.Milošević Dragana
sa temom:
1. 08:45 do 09:15 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Suzana Jerkić

Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Rakovac , opština Bujanovac, poljoprivredno gazdinstvo Stošić Ljubiše
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije , savetodavac Nebojša Mladenović

Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Dubnica , opština Vranje – grad, poljoprivredno gazdinstvo Srđana Pešića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije , savetodavac Nebojša Mladenović

Mere agrarne politike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Koordinator: Nebojša Mladenović

Izvor: PSSS Vranje

Dana 02.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan prikaz primene vodotopivih i tečnih djubriva u proizvodnji lubenica i dinja , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktičan prikaz primene vodotopivih i tečnih djubriva u proizvodnji lubenica i dinja
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje