Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Dugojnica , opština Surdulica, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Đubrenje zasad maline , savetodavac Suzana Jerkić
2. 14:30 do 15:00 E agrar -refakcija akciza , savetodavac Marija Janjić
3. 15:00 do 15:30 Podizanje zasada koštičavog voća , savetodavac Nebojša Mladenović
4. 15:30 do 16:00 Zaštita maline , savetodavac Dejan Mujakić

Đubrenje zasada maline
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Golemo Selo , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija u selu
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Zoran Lazarov
2. 17:30 do 18:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić

Podrška i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Dugojnica , opština Surdulica, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Đubrenje zasad maline , savetodavac Suzana Jerkić
2. 14:30 do 15:00 E agrar -refakcija akciza , savetodavac Marija Janjić
3. 15:00 do 15:30 Podizanje zasada koštičavog voća , savetodavac Nebojša Mladenović
4. 15:30 do 16:00 Zaštita maline , savetodavac Dejan Mujakić

Đubrenje zasada maline
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 19.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Vlase , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić
2. 13:30 do 14:00 Značaj pravilne i pravovremene prihrane ozimih useva , savetodavac Zoran Lazarov

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 21.02.2024. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Rakovac , opština Bujanovac, mesna prostorija
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nada Lazović – Đoković
2. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Zafirović

Tema>Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 20.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Levosoje , opština Bujanovac, mesne prostorije
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nada Lazović – Đoković
2. 13:30 do 14:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov

Tema>Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Golemo Selo , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija u selu
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Zoran Lazarov
2. 17:30 do 18:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić

Podrška i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 21.02.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Rakovac , opština Bujanovac, mesna prostorija
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nada Lazović – Đoković
2. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Zafirović

Tema>Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 20.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Levosoje , opština Bujanovac, mesne prostorije
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nada Lazović – Đoković
2. 13:30 do 14:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov

Tema>Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 19.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Vlase , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić
2. 13:30 do 14:00 Značaj pravilne i pravovremene prihrane ozimih useva , savetodavac Ivica Tomić


Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje