Objava: TRIBINA-PSSS Vranje

Dana 16.07.2024. godine, sa početkom u 09:15 održana je tribina, mesto Donja Lisina , opština Bosilegrad, Mesna kancelarija s.Donja Lisina
sa temom:
1. 09:15 do 09:45 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Robert Širtov

Aktuelne mere agrarne politike MPŠV
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 15.07.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Surdulica , opština Surdulica, poljoprivredna škola Josif Pančić
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Tema:Aktuelni podsticaji MPŠV
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 12.07.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, PG Stoimenov Tijana
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Značaj skidanja zaperaka i prekraćivanja vrhova kod paradajza , savetodavac Zoran Lazarov


Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 16.07.2024. godine, sa početkom u 09:15 održaće se tribina, mesto Donja Lisina , opština Bosilegrad, Mesna kancelarija s.Donja Lisina
sa temom:
1. 09:15 do 09:45 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Robert Širtov

Aktuelne mere agrarne politike MPŠV
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 12.07.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Crnoštica , opština Bosilegrad, P.G.Vladimir Vladimirov
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Ivica Tomić


Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 15.07.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Surdulica , opština Surdulica, poljoprivredna škola Josif Pančić
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Tema:Aktuelni podsticaji MPŠV
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 12.07.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, PG Stoimenov Tijana
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Značaj skidanja zaperaka i prekraćivanja vrhova kod paradajza , savetodavac Zoran Lazarov


Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje

Dana 12.07.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Crnoštica , opština Bosilegrad, P.G.Vladimir Vladimirov
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Ivica Tomić


Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje

Dana 04.07.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Donja Ljubata , opština Bosilegrad, polj.gazd Verka Božilov
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktični prikaz uzorkovanja zemljišta, primene mikrobioloških djubriva i biostimulatora. , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Praktični prikaz uzorkovanja zemljišta, primene mikrobioloških djubriva i biostimulatora.
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje

Dana 04.07.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Donja Ljubata , opština Bosilegrad, polj.gazd Verka Božilov
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktični prikaz uzorkovanja zemljišta, primene mikrobioloških djubriva i biostimulatora. , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Praktični prikaz uzorkovanja zemljišta, primene mikrobioloških djubriva i biostimulatora.
Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje