Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:27 održana je tribina, mesto Veliko Selo , opština Pirot, Gazdinstvo Marković Zorice
sa temom:
1. 09:27 do 10:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj tribine je bio da se prisutni upoznaju sa e Agrarom (dobijanje ID broja, značaj i način funkcionisanja e Agrara).
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je radionica, mesto Krupac , opština Pirot, Gazdinstvo Ljubiše Ćirića
sa temom:
1. 08:57 do 10:08 Pikiranje rasada za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj radionice je bio da se prikaže praktičan primer pikiranja rasada povrća za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Bratislava Potića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Čalić

Novi informacioni sistem eAgrar koji će sa radom početi na proleće 2023. godine, uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao i odobravanja i isplate podsticaja u poljoprivredi. Ujedno će se poljoprivrednim proizvođačima objasniti i šta eAgrar omogućuje!
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Tanasko Rajić
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prerada malih količina primarnih proizvoda , savetodavac Srđan Čalić
2. 10:30 do 11:00 Rezidba vinskih sorata vinove loze , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj Predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa propisivnim merama prerade iz Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda kao i sa pravilnom rezidbom vinskih sorata vinove loze u cilju formiranja uzgojnog oblika.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je obilazak ogledne farme, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Vukosave Đorđević
sa temom:
1. 08:57 do 10:06 Destilacija meke dunjevače , savetodavac Srđan Čalić

Cilj obilaska Oglednoj farmi je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom destilacije meke dunjevače to jest meka dunjevača se destiliše (prepeče) da bi se dobila rakija prepečenica sa sadržajem alkohola od 40 do 50 vol.%. Pored ovoga, pri destilaciji meka dunjevače se prečišćava od nepoželjnih komponenata i koncentrišu se aromatične materije tipične za datu voćnu vrstu.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 10:11 održana je tribina, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Zarković Radovana
sa temom:
1. 10:11 do 10:49 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Goran Svetozarević

Colj održavanja ove tribine bio je upoznati prisutne sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 08:56 održana je predavanje, mesto Temska , opština Pirot, Prostorija MZ sela Temska
sa temama:
1. 08:56 do 09:29 Prolećna setva lucerke , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 09:29 do 10:00 Značaj agrohemijske analize , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa setvom lucerke i značajem agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Veliko Selo , opština Pirot, Gazdinstvo Marković Zorice
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj tribine je da se prisutni upoznaju sa e Agrarom (dobijanje ID broja, značaj i način funkcionisanja e Agrara).
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Krupac , opština Pirot, Gazdinstvo Ljubiše Ćirića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Pikiranje rasada za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj radionice je da se prikaže praktičan primer pikiranja rasada povrća za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 08:55 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Nova Mala
sa temama:
1. 08:55 do 09:26 Priprema zemljišta za sadnju vinove loze i optimalni uslovi sadnje , savetodavac Goran Svetozarević
2. 09:27 do 10:00 Prerada malih količina primarnih proizvoda , savetodavac Srđan Čalić

Cilj Predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinima pripreme zemljišta za sadnju vinograda i optimalnim rokovima sadnje kao i sa propisivnim merama prerade iz Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot