Najava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 09.04.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Poljska Ržana , opština Pirot, Gazdinstvo MIlke Ćirić
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Pikiranja rasada paprike. , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja radionice je praktičan prikaz pikiranja rasada paprike.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 08.04.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Slavinja , opština Pirot,
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Obilazak ogledne farme i upoznavanje poljoprivrednih prizvođača sa organskom proizvodnjom na farmi ovaca. , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj obilaska ogledne farme je upoznavanje poljoprivrednih prizvođača sa organskom proizvodnjom na farmi ovaca na Staroj Planini.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 05.04.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Mihaila Dimitrova
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o uslovima podsticaja u stočarstvu , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavana tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 05.04.2024. godine, sa početkom u 11:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Pirot , opština Pirot,
sa temom:
1. 11:30 do 12:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji jabuke , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj posete oglednom gazdinstvu biće organizovana sa ciljem da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke (pomotehničke, higijensko-sanitarne i hemijske mere).
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 04.04.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Orlja , opština Pirot, Gazdinstvo Mladenović Vitka
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 04.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Bazovik , opština Pirot, Gazdinstvo Deana Mihajlovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o uslovima podsticaja u stočarstvu , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavana tribine je upounati poljoprivredne proizvođače sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Dejana Stefanovića
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazdinstvu, računovodstvo, penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i krediti u poljoprivredi , savetodavac Srđan Čalić

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa agroekonomijom sa posebnim osvrtom na PDV, troškovima na gazdinstvu, računovodstvo, penziono i socijalno osiguranje kao i o osiguranju useva i kreditima u poljoprivredi.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je radionica, mesto Suračevo , opština Babušnica, Gazdinstvo Pejčić Radovana
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Praktičan prikaz postavljanja lovnih klopki za izlovljavanje azijske voćne mušice , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj radionice je bio da se proizvođačima praktično pokaže postavljanje lovnih klopki u zasadu kupine za izlovljavanje azijske voćne mušice, čije korišćenje je efikasna mera u praćenju i smanjenju nivoa populacije ove štetočine.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Colić Perice
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o uslovima podsticaja u stočarstvu , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 14.03.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Draginac , opština Babušnica, Gazdinstvo Jončić Miloša
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Zoran Nikolić

Cilj tribine bio je da se prisutni upoznaju sa potrbom vođenja evidencije o poslovanju gazdinstva, mogućnostima osiguranja useva i korišćenja kredita za unapređenje proizvodnje.
Koordinator: Zoran Nikolić

Izvor: PSSS Pirot