Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija regionalnog razvoja
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Goran Popović
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja medonosnih biljnih kultura , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem ishrane krava u proizvodnom ciklusu i gajenjem medonosnih biljnih kultura.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot