Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 12.12.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Staničenje , opština Pirot, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj agrohemiske analize zemljišta i primena mineralnih i organskih đubriva , savetodavac Srđan Vidanović
2. 09:30 do 10:00 Konzervisanje ( Tok odvijanja fermentacije ) , savetodavac Srđan Čalić

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivrednici upoznaju sa pravilnim održavanjem plodnosti zemljišta na osnovu urađenih agrohemiskih analiza, unosom organskih i mineralnih đubriva kao i u vezi pravilnog konzervisanja i čuvanja (povrća) odnosno sam tok odvijanja fermentacije.
Koordinator: Srđan Vidanović

Izvor: PSSS Pirot

U periodu od 29.11.2023. do 01.12.2023. godine, održana je zimska škola, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija Narodne biblioteke. Zimska škola je počela 29.11.2023. godine u 10:15, i održana je prema sledećem rasporedu:

29.11.2023.

29-11-2023.
   10:15 do 10:45 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   10:45 do 11:15 eAgrar , savetodavac Goran Popović
   11:30 do 12:00 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog , savetodavac Goran Svetozarević
   12:00 do 12:30 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić
   12:45 do 13:15 Računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Srđan Vidanović
   13:15 do 13:45 Zlatasto žutilo vinove loze , savetodavac Zoran Panajotović
   14:00 do 14:30 Biznis plan , savetodavac Vesna Manić
   14:30 do 15:00 Osnovna obrada i priprema za setvu jarih useva , savetodavac Olivera Gavrilović

30-11-2023.
   10:15 do 10:45 Tov junadi , savetodavac Goran Popović
   10:45 do 11:15 Proizvodnja jabuke , savetodavac Goran Svetozarević
   11:30 do 12:00 Suzbijanje moljca paradajza , savetodavac Zoran Panajotović
   12:00 do 12:30 IPARD program u Srbiji , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   12:45 do 13:15 Značaj i perspektiva zadrugarstva , savetodavac Olivera Gavrilović
   13:15 do 13:45 Prednosti udruživanja poljoprivrednika , savetodavac Vesna Manić
   14:00 do 14:30 Prednosti i mane organske proizvodnje , savetodavac Bratislav Kovačević
   14:30 do 15:00 Analiza prinosa kukuruza u 2023.godini , savetodavac Srđan Vidanović

01-12-2023.
   10:15 do 10:45 Sadnja kupine i izbor sorata , savetodavac Goran Svetozarević
   10:45 do 11:15 Značaj eko koridora u organskoj proizvodnji , savetodavac Bratislav Kovačević
   11:30 do 12:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Zoran Nikolić
   12:00 do 12:30 Organska proizvodnja u pirotskom okrugu , savetodavac Bratislav Kovačević
   12:45 do 13:15 Priprema zemljišta za sadnju voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   13:15 do 13:45 Plodnost i kvalitet supstrata za proizvodnju povrća , savetodavac Olivera Gavrilović
   14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Srđan Čalić
   14:30 do 15:00 Higijena muže , savetodavac Goran Popović
   15:00 do 15:30 Zadrugarstvo u Srbiji , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavanja zimske škole bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz raznih oblasti proizvodnje, aktuelnim problemima u pojedinim granama proizvodnje kao i preporukama za prevazilaženje istih i merama agrarne politike MPŠV.Zimska škola će biti održana 29.11.2023. u opštini Pirot, 30.11.2023. u opštini Babušnica i 01.12.2023. u opštini Bela Palanka.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Izvor , opština Babušnica, Gazdinstvo Mijatov Milana
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Praktičan primer balansiranja obroka za krave u laktaciji , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja radionice je da se proizvođači upoznaju sa pravilnim primerom balansiranja obroka za krave u laktaciji
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Babušnica , opština Babušnica, Prostorija SO Babušnica
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru , savetodavac Vesna Manić

Cilj tribine bio je podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru, apliciciranje na aktuelne Javne pozive.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 22.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Beleš , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Đurov Zoran
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj održavanja tribine je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Srđan Vidanović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Izvor , opština Babušnica, Gazdinstvo Mijatov Milana
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Praktičan primer balansiranja obroka za krave u laktaciji , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja radionice je da se proizvođači upoznaju sa pravilnim primerom balansiranja obroka za krave u laktaciji
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 22.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija Mlekarske škole dr.,,Obren Pejić,,
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Podsticaji za organsku proizvodnju , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja tribine je da se proizvođači upoznaju sa načinom apliciranja za organsku proizvodnju preko elektroske platforme eAgrar, kao i visinom podsticaja, rokvima za podnošenje zahteva i potrebnom dokumentacijom.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot

U periodu od 29.11.2023. do 01.12.2023. godine, održaće se zimska škola, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija Narodne biblioteke. Zimska škola počinje 29.11.2023. godine u 10:15 prema sledećem rasporedu:

29.11.2023.

29-11-2023.
   10:15 do 10:45 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   10:45 do 11:15 eAgrar , savetodavac Goran Popović
   11:30 do 12:00 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podsticanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog , savetodavac Goran Svetozarević
   12:00 do 12:30 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić
   12:45 do 13:15 Računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Srđan Vidanović
   13:15 do 13:45 Zlatasto žutilo vinove loze , savetodavac Zoran Panajotović
   14:00 do 14:30 Biznis plan , savetodavac Vesna Manić
   14:30 do 15:00 Osnovna obrada i priprema za setvu jarih useva , savetodavac Olivera Gavrilović

30-11-2023.
   10:15 do 10:45 Tov junadi , savetodavac Goran Popović
   10:45 do 11:15 Proizvodnja jabuke , savetodavac Goran Svetozarević
   11:30 do 12:00 Suzbijanje moljca paradajza , savetodavac Zoran Panajotović
   12:00 do 12:30 IPARD program u Srbiji , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   12:45 do 13:15 Značaj i perspektiva zadrugarstva , savetodavac Olivera Gavrilović
   13:15 do 13:45 Prednosti udruživanja poljoprivrednika , savetodavac Vesna Manić
   14:00 do 14:30 Prednosti i mane organske proizvodnje , savetodavac Bratislav Kovačević
   14:30 do 15:00 Analiza prinosa kukuruza u 2023.godini , savetodavac Srđan Vidanović

01-12-2023.
   10:15 do 10:45 Sadnja kupine i izbor sorata , savetodavac Goran Svetozarević
   10:45 do 11:15 Značaj eko koridora u organskoj proizvodnji , savetodavac Bratislav Kovačević
   11:30 do 12:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Zoran Nikolić
   12:00 do 12:30 Organska proizvodnja u pirotskom okrugu , savetodavac Bratislav Kovačević
   12:45 do 13:15 Priprema zemljišta za sadnju voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   13:15 do 13:45 Plodnost i kvalitet supstrata za proizvodnju povrća , savetodavac Olivera Gavrilović
   14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Srđan Čalić
   14:30 do 15:00 Higijena muže , savetodavac Goran Popović
   15:00 do 15:30 Zadrugarstvo u Srbiji , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz raznih oblasti proizvodnje, aktuelnim problemima u pojedinim granama proizvodnje kao i preporukama za prevazilaženje istih i merama agrarne politike MPŠV.Zimska škola će biti održana 29.11.2023. u opštini Pirot, 30.11.2023. u opštini Babušnica i 01.12.2023. u opštini Bela Palanka.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.11.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Babušnica , opština Babušnica, Prostorija SO Babušnica
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru , savetodavac Vesna Manić

Cilj tribine je podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru, apliciciranje na aktuelne Javne pozive
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 21.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Babušnica , opština Babušnica, Gazdinstvo LJubov Marka
sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Praktičan prikaz pregleda i pravilne pripreme voćnih sadnica za sadnju , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja radionice je praktičan prikaz pregleda i pravilne pripreme voćnih sadnica za sadnju.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot