Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Cilj tribine je podrška pomoć i obuka prisutnih proizvođača za Podsticaje u poljoprivredi: e-agrar, e-podsticaji, podsticajna sredstva MPŠV
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 25.05.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Tošić Nenada
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u poljoprivredi: podrška u e-agraru, e-podsticaji, podsticajna sredstva MPŠV , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj tribine je pomoć i obuka prisutnih proizvođača za Podsticaje u poljoprivredi: e-agrar, e-podsticaji, podsticajna sredstva MPŠV
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Danijela Lilića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Ažuriranje podataka i obnova statusa u elektronskom registru–eRPG , savetodavac Srđan Čalić

Prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava (eRPG), što je naredni korak za korišćenje sistema eAgrar-a je počeo 20.03.2023. Poljoprivrednim proizvođačima je pojašnjeno kako mogu da ažuriraju podatke i obnove status svojih poljoprivrednih gazdinstava u eRPG!!!
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Nikolić Verice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 EAgrar , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja tribine je informisanje proizvođača u vezi eAgrara i pružanju podrške za registraciju i ažuriranje i promenu podataka elektronskim putem.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Toška Markova
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E Agrar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja tribine je informisanje proizvođača u vezi eAgrara i pružanju podrške za registraciju i ažuriranje i promenu podataka elektronskim putem.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Slavonija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 EAgrar-značaj i način uspostavljanja sistema , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa značajem i načinom uspostavljanja sistema eAgrar, kao i sa Vinogradarskim registrom, načinom upisa i podacima koji su potrebni.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Danijela Lilića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Ažuriranje podataka i obnova statusa u elektronskom registru–eRPG , savetodavac Srđan Čalić

Prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava (eRPG), što je naredni korak za korišćenje sistema eAgrar-a je počeo 20.03.2023. Poljoprivrednim proizvođačima je pojašnjeno kako mogu da ažuriraju podatke i obnove status svojih poljoprivrednih gazdinstava u eRPG!!!
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Radoševac , opština Babušnica, Gazdinstvo Jadrana Đurića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktičan prikaz vizuelnog pregleda zasada šljive na prisustvo bolesti i štetočina , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj ove radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim organizmima koji se najčešće javljaju kod šljive kao i sa merama zaštite u periodu zimskog mirovanja.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Blato , opština Pirot, Gazdinstvo Ljubiše Đorića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Podrška poljoprivrednicima u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj tribine je bio pravovremena i neposredna podrška poljoprivrednim proizvođačima kod registracije u eAgraru, kao i obnovi postojećih struktura biljne proizvodnje.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Veliki Suvodol , opština Pirot, Prostorija Mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj osnivanja zadruga , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa značajem osnivanja zadruga kao i tehnologijom gajenja jagode.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot