Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Babušnica , opština Babušnica, Prostorija Udruženja lužničke rukotvorine
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Setva i tehnologija gajenja mikrobilja , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 13:00 do 13:30 Pristup i upravljanje podacima na platformi eAgrara , savetodavac Vesna Manić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvodači upoznaju sa tehnologijom gajenja mikrobilja i sa uvođenjem poljoprivrednih gazdinstava u elektronski sistem eAgrar.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija SO Pirot
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Stanje u stočarstvu u pirotskom okrugu , savetodavac Goran Popović
2. 10:30 do 11:00 IPARD program , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa stanjem u stočarskoj proizvodnji kao i sa IPARD programu i merama koje se mogu koristiti.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Nikolić Verice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 EAgrar , savetodavac Goran Popović

U emisiji je bilo reči o pružanju podrške za registraciju i ažuriranje i promenu podataka elektronskim putem.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Toška Markova
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E Agrar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

U emisiji je bilo reči o pružanju podrške za registraciju i ažuriranje i promenu podataka elektronskim putem.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Veliki Suvodol , opština Pirot, Prostorija Mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj osnivanja zadruga , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa značajem osnivanja zadruga kao i tehnologijom gajenja jagode.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Slavonija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 EAgrar-značaj i način uspostavljanja sistema , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa značajem i načinom uspostavljanja sistema eAgrar, kao i sa Vinogradarskim registrom, načinom upisa i podacima koji su potrebni.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Bratislava Potića
sa temom:
1. 09:00 do 09:31 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Srđan Čalić

Novi informacioni sistem eAgrar koji će sa radom početi na proleće 2023. godine, uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao i odobravanja i isplate podsticaja u poljoprivredi. Takođe je poljoprivrednim proizvođačima objašnjeno i šta sam eAgrar omogućuje!
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Blato , opština Pirot, Gazdinstvo Ljubiše Đorića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Podrška poljoprivrednicima u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj tribine je pravovremena i neposredna podrška poljoprivrednim proizvođačima kod registracije u eAgraru, kao i obnovi postojećih struktura biljne proizvodnje.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Radoševac , opština Babušnica, Gazdinstvo Jadrana Đurića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktičan prikaz vizuelnog pregleda zasada šljive na prisustvo bolesti i štetočina , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj ove radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim organizmima koji se najčešće javljaju kod šljive kao i sa merama zaštite u periodu zimskog mirovanja.
Koordinator: Zoran Panajotović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 09:57 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija MZ Tanasko Rajić
sa temama:
1. 09:57 do 10:32 Prerada malih količina primarnih proizvoda , savetodavac Srđan Čalić
2. 10:32 do 11:06 Rezidba vinskih sorata vinove loze , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj Predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa propisivnim merama prerade iz Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda kao i sa pravilnom rezidbom vinskih sorata vinove loze u cilju formiranja uzgojnog oblika.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot