Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Biljane Krstić
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela , savetodavac Jelena Milenković

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Jelena Milenković

Izvor: PSSS Pirot

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Mali Suvodol , opština Pirot, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prednosti i značaj udruživanja poljoprivrednika , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja borovnice , savetodavac Jelena Milenković

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa prednostima i značajem udruživanja poljoprivrednika i tehnologijom gajenja borovnice.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Draginac , opština Babušnica, Gazdinstvo Sevde Mladenović
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Rezidba trešnje na zeleno , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj radionice bio je na praktičan način prikazati prisutnim voćarima rezidbu trešnje na zeleno, odnosno, uklanjanje mladih zeljastih vodopija i drugih nepotrebnih grančica.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Izvor , opština Babušnica, Gazdinstvo Perice Nikolića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj je bio upoznati prisutne sa refakcijom za kupljeno gorivo, odnosno, načinom ostvarivanja prava.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija regionalnog razvoja
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Goran Popović
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja medonosnih biljnih kultura , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem ishrane krava u proizvodnom ciklusu i gajenjem medonosnih biljnih kultura.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Babušnica , opština Babušnica, Gazdinstvo Nikolić Dalibora
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 24.05.2024. godine, sa početkom u 12:30 održana je radionica, mesto Staničenje , opština Pirot, Gazdinstvo Ćirić Boško
sa temom:
1. 12:30 do 13:30 Praktičan primer laćenja i zakidanja zaperaka kod vinove loze , savetodavac Jelena Milenković

Cilj održavanja radionice je bio praktičan prikaz laćenja i zakidanja zaperaka kod vinove loze.
Koordinator: Jelena Milenković

Izvor: PSSS Pirot

Dana 24.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Činiglavci , opština Pirot, Gazdinstvo Milanov Marije
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija regionalnog razvoja
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Goran Popović
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja medonosnih biljnih kultura , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem ishrane krava u proizvodnom ciklusu i gajenjem medonosnih biljnih kultura.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 27.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Draginac , opština Babušnica, Gazdinstvo Sevde Mladenović
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Rezidba trešnje na zeleno , savetodavac Goran Svetozarević

Na praktičan način prikazati prisutnim voćarima rezidbu trešnje na zeleno, odnosno, uklanjanje mladih zeljastih vodopija i drugih nepotrebnih grančica.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot