Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Lalinac , opština Niš-Palilula, Gazdinstvo Dusana Kostica
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Ishrana priplodnih bikova , savetodavac Miloš Marković

-Cilj tribine je da se proizvodjaci upoznaju sa aktuelnim merama MPSV-a u tekucoj 2024. godini
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Šarlince , opština Doljevac, gazdinstvo Zorana Nikolića
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Saša Stanković

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Belotinac , opština Doljevac, Parcela Dejana Stojanovića iz Belotinca
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Određivanje momenta kosidbe stočnog graška za potrebe zelenišnog đubrenja , savetodavac Saša Stanković

Cilj radionice je da se proizvođačima ukaže i na značaj i na određivanje momenta kosidbe stočnog graška kao i na metode usitnjavanja zelene mase stočnog graška za potrebe zelenišnog đubrenja
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je radionica, mesto Čečina , opština Doljevac, Gazdinstvo Srboljuba Stevanovica
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Muza ovaca , savetodavac Miloš Marković

-Cilj radionice je da se prozivodjaci upoznaju sa sto adekvatnijom muzom ovaca.
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš

Dana 15.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, prostorije PSSS Niš
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Ražanj , opština Ražanj, prostorije fonda za razvoj poljoprivrede
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Batušinac , opština Merošina,
sa temom:
1. 09:30 do 10:10 Primer dobre poljoprivredne prakse u plasteničkoj proizvodnji paradajza , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Merošina , opština Merošina, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Igor Petrović
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Kovanluk , opština Merošina, Poljoprivredno gazdinstvo Slobodana Boškovića
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Igor Petrović

Cilj tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pojasne uslovi i način koriščenja subvencija MPŠV.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 15.05.2024. godine, sa početkom u 13:30 održaće se radionica, mesto Rožina , opština Merošina, Poljoprivredno gazdinstvo Marko Mitić
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Demonstracija identifikacije bolesti i štetočina u zasadu šljiva , savetodavac Dušan Stojanović


Koordinator: Dušan Stojanović

Izvor: PSSS Niš