Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Gornje Suhotno , opština Aleksinac, mesna kancelarija sela
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Prihrana voća , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 11:00 do 11:30 Zaštita šljive , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Gadžin Han , opština Gadžin Han, Prostorija lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana voća , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Ražanj , opština Ražanj, prostorije fonda za razvoj poljoprivrede
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Rezidba maline , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Zaštita maline , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 09:15 održaće se tribina, mesto Rutevac , opština Aleksinac, Poljoprivredno gazdinstvo Suzane Ilić
sa temom:
1. 09:15 do 09:45 Aktuelni pravilnici iz oblasti stočarske proizvodnje , savetodavac Igor Petrović

Cilj Tribine je upoznavanje prisutnih proizvošača sa aktuelnim pravilnicima iz oblasti stočarske proizvodnje.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 09:15 održaće se radionica, mesto Rutevac , opština Aleksinac, Gazdinstvo Stevanović Slaviša
sa temom:
1. 09:15 do 09:45 Setva rasada duvana u kontejnerima , savetodavac Miljan Milojić


Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Vele Polje , opština Niš-Crveni Krst, Sala mesne kancelarije sela
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji lucerke , savetodavac Saša Stanković
2. 09:00 do 09:30 Higijena muže krava , savetodavac Igor Petrović

Cilj predavanja je da proizvođače upoznamo sa najbitnijim agrotehničkim merama u proizvodnji lucerke i ukažemo na značaj pravilnog sprovođenja mera higijene muže krava.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Paligrace , opština Niš-Crveni Krst, Poljoprivredno gazdinstvo Gorana Golubovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Praktični prikaz primene zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka , savetodavac Igor Petrović

Cilj radionice je određivanje kritičnih tačaka i praktični prikaz zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Paligrace , opština Niš-Crveni Krst, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o malim količinama proizvoda , savetodavac Miljan Milojić
2. 10:30 do 11:00 Kupovina kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Tanja Petrović


Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Niš

Dana 04.04.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Oblačina , opština Merošina, Gazdinstvo Ranka Jovanovica
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podsticaji za tov junadi, svinja, koza i ovaca , savetodavac Miloš Marković

-Cilj tribine je da se proivodjaci upoznaju sa aktuenim merama podsticaja u MPSV-u za 2024 godine
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš

Dana 04.04.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Oblačina , opština Merošina, Gazdinstvo Ranka Jovanovica
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podsticaji za tov junadi, svinja, koza i ovaca , savetodavac Miloš Marković

-Cilj tribine je da se proivodjaci upoznaju sa aktuenim merama podsticaja u MPSV-u za 2024 godine
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš