Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 01.03.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Mozgovo , opština Aleksinac, Sala Doma kulture sela Mozgovo
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza , savetodavac Saša Stanković
2. 14:00 do 14:30 Kalcizacija, fosfatizacija i humizacija zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov
3. 14:30 do 15:00 Rezidba voćarskih zasada , savetodavac Tanja Živković
4. 15:00 do 15:30 Obrezivanje papaka kod goveda , savetodavac Predrag Janković

Cilj predavanja je da se ukaže na bitne agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza, na značaj pravilne rezidbe voća, potrebe obrezivanja papaka i njbitnije mere humizacije i popravke pH vrednosti zemljišta kao i podizanja nivoa fosfora u zemljištu
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Gredetin , opština Aleksinac, Prostorije osnovne škole sela Gredetin
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Zaštita useva ozimih strnih žita protiv korova, bolesti i štetočina , savetodavac Dušan Stojanović
2. 14:00 do 14:30 Đubrenje voća , savetodavac Tanja Živković
3. 14:30 do 15:00 Prihrana useva ozimih sztrnih žita , savetodavac Saša Stanković
4. 15:00 do 15:30 Popravka fizičkih i hemijskih osobina zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj predavanja je da se proizvođačima ukaže na bitne momente zaštite pšenice i ostalih strnih žita protiv bolesti, korova i štetočina, na važne elemente u prihrani useva ozimih strnih žita, na značaj i načine sprovođenja mineralne ishrane u voćarstvu kao i na važne mere popravke fizičkih i hemijskih osobina zemljišta.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 23.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Gradište , opština Merošina, prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Tehnologija proizvodnje šljive , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Moljac paradajza i tripsi u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 22.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Balajnac , opština Merošina, dom kulture
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija proizvodnje višnje , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 11:30 do 12:00 Virusi i vektori virusa u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Donji Ljubeš , opština Aleksinac, Mesna kancelarija Donji Ljubeš
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 E-agrar , savetodavac Dušan Stojanović
2. 14:00 do 14:30 Upis u vinogradarski i vinarski registar , savetodavac Tanja Živković
3. 14:30 do 15:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Saša Stanković
4. 15:00 do 15:30 Kalcizacija kiselih zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Dušan Stojanović

Izvor: PSSS Niš

Dana 21.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Batušinac , opština Merošina, dom kulture
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Đubrenje voćnih zasada , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Značaj prognozno izveštajne službe u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 20.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Mramorski Potok , opština Niš-Palilula, prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Tehnologija proizvodnje šljive i višnje , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Zaštita šljive i višnje , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 14:15 održaće se tribina, mesto Baličevac , opština Merošina, mesna kancelarija Baličevac
sa temom:
1. 14:15 do 14:45 E-agrar , savetodavac Dušan Stojanović


Koordinator: Dušan Stojanović

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se tribina, mesto Rožina , opština Merošina, mesna kancelarija
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 E-agrar , savetodavac Tanja Živković

Cilj tribine je da se proizvođaci upoznaju sa znacajem uvođenja E-agrara, načinu registracije i uzimanju ID broja.
Koordinator: Tanja Živković

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Merošina , opština Merošina, prostorije opštine Merošina
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Tehnologija proizvodnje šljive i višnje , savetodavac Tanja Živković
2. 13:30 do 14:00 Zaštita šljive i višnje , savetodavac Dušan Stojanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom proizvodnje i zaštitom šljive i višnje.
Koordinator: Tanja Živković

Izvor: PSSS Niš