Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 15.05.2024. godine, sa početkom u 14:30 održaće se tribina, mesto Baličevac , opština Merošina, gazdinstvo Stojanović Nenada
sa temom:
1. 14:30 do 15:15 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Tanja Živković

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Tanja Živković

Izvor: PSSS Niš

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Lalinac , opština Niš-Palilula, Gazdinstvo Dusana Kostica
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Ishrana priplodnih bikova , savetodavac Miloš Marković

-Cilj tribine je da se proizvodjaci upoznaju sa aktuelnim merama MPSV-a u tekucoj 2024. godini
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Batušinac , opština Merošina,
sa temom:
1. 09:30 do 10:10 Primer dobre poljoprivredne prakse u plasteničkoj proizvodnji paradajza , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 13:30 održaće se radionica, mesto Čečina , opština Doljevac, Gazdinstvo Srboljuba Stevanovica
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Muza ovaca , savetodavac Miloš Marković

-Cilj radionice je da se prozivodjaci upoznaju sa sto adekvatnijom muzom ovaca.
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Gornje Suhotno , opština Aleksinac, mesna kancelarija sela
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Prihrana voća , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 11:00 do 11:30 Zaštita šljive , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Kostadinovac , opština Merošina, Pg Hranislav stojanović
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Setva Lucerke , savetodavac Miljan Milojić
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize za izbor parcele za setvu lucerke , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Niš

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Gadžin Han , opština Gadžin Han, Prostorija lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana voća , savetodavac Srećko Vukašinović
2. 10:30 do 11:00 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Kostadinovac , opština Merošina, Pg Hranislav stojanović
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Setva Lucerke , savetodavac Miljan Milojić
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize za izbor parcele za setvu lucerke , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Niš

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 09:15 održana je tribina, mesto Rutevac , opština Aleksinac, Poljoprivredno gazdinstvo Suzane Ilić
sa temom:
1. 09:15 do 09:45 Aktuelni pravilnici iz oblasti stočarske proizvodnje , savetodavac Igor Petrović

Cilj Tribine je bio upoznavanje prisutnih proizvošača sa aktuelnim pravilnicima iz oblasti stočarske proizvodnje.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Paligrace , opština Niš-Crveni Krst, Poljoprivredno gazdinstvo Gorana Golubovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Praktični prikaz primene zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka , savetodavac Igor Petrović

Cilj radionice je bio određivanje kritičnih tačaka i praktični prikaz zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš