Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Šarlince , opština Doljevac, gazdinstvo Zorana Nikolića
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Saša Stanković

Cilj tribine bio je upoznavanje proizvođača sa podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Belotinac , opština Doljevac, Parcela Dejana Stojanovića iz Belotinca
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Određivanje momenta kosidbe stočnog graška za potrebe zelenišnog đubrenja , savetodavac Saša Stanković

Cilj radionice bio je da se proizvođačima ukaže i na značaj i na određivanje momenta kosidbe stočnog graška kao i na metode usitnjavanja zelene mase stočnog graška za potrebe zelenišnog đubrenja
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš

Dana 22.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, prostorije PSSS Niš
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Čubura , opština Ražanj, polj. gazdinstvo Kristine Marković
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 15.05.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je radionica, mesto Rožina , opština Merošina, Poljoprivredno gazdinstvo Marko Mitić
sa temom:
1. 13:30 do 14:00 Demonstracija identifikacije bolesti i štetočina u zasadu šljiva , savetodavac Dušan Stojanović


Koordinator: Dušan Stojanović

Izvor: PSSS Niš

Dana 15.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, prostorije PSSS Niš
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš

Dana 15.05.2024. godine, sa početkom u 14:30 održana je tribina, mesto Baličevac , opština Merošina, gazdinstvo Stojanović Nenada
sa temom:
1. 14:30 do 15:15 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Tanja Živković

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Tanja Živković

Izvor: PSSS Niš

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Merošina , opština Merošina, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Igor Petrović
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Kovanluk , opština Merošina, Poljoprivredno gazdinstvo Slobodana Boškovića
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Igor Petrović

Cilj tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pojasne uslovi i način koriščenja subvencija MPŠV.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ražanj , opština Ražanj, prostorije fonda za razvoj poljoprivrede
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dušan Mladenović


Koordinator: Dušan Mladenović

Izvor: PSSS Niš