Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 09.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, Sala PSSS Niš
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Mikotoksini u hrani za životinje , savetodavac Igor Petrović
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj predavanja je bio prezentacija značaja mikotoksina u hrani za životinje i njihova prevencija kao i značaj ahrohemijske analize zemljišta u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš