Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 4. Planiranje, nabavka mašina i implementacija regenerativne poljoprivrede

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2024. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, уз донаторство UNDP (United Nations Development Programme), одржана је едукација за Модул 4: Планирање, набавка машина и имплементација регенеративне пољопривреде.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, из области биљне производње (ратарство, воћарство, заштита биља) и стручњаци који стичу лиценцу за саветодавце.

Теоријски део едукације, одржан је:

-09. априла 2024. године, Институт за примену науке у пољопривреди и онлајн.

Циљ едукације био је унапређење знања саветодаваца и стручњака из области биљне производње о важности теме регенеративна пољопривреда која заузима све већи значај у медијском простору, који постепено прелази и на пољопривредне парцеле. Регенеративна пољопривреда од изузетног је значаја за очување земљишног ресурса и здравља људи, зато су потребне континуиране обуке и унапређење знања стручњака, о начелима и процесима који ће се дешавати у будућности када је у питању овај приступ пољопривредној производњи. Применом основног начела регенеративне пољопривреде која заступа принцип што мањег узнемиравања земљишта стварају се услови да корисни микроорганизми у земљишту прераде храну и преведу је у облик доступан биљкама. Реализација ове едукације омогућава полазницима додатна знања која ће користити за даље унапређење давања стручних савета у будућем раду на пољопривредним газдинствима о применљивости мера које су бенефити у производњи. Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача такође ће се допринети планирању пољопривредне производње на најефикаснији начин и успешној имплементацији регенеративне пољопривреде.

Предавачи на едукацији били су:

Проф. др Драган Жикић, редовни професор на Пољопривредном факултету у Новом Саду и консултант за обрачун емисије гасова са ефектом стаклене баште;

Дипл. инж. Стеван Драгин, консултант за покровне усеве у аустријској компанији Saatbau d.o.o.;

Дипл. инж. Синиша Илинчић, консултант за заштиту усева;

Дипл. инж. Бранимир Попов, консултант за механизацију и регенеративну пољопривреду у оквиру Др Агро/Приме Триниту д.о.о.

 

Фотографије са едукације одржане 09. априла 2024. године.

Презентације за модул 4 у наставку.

 

Приступ заштити биља у регенеративној пољопривреди

Уводне напомене о регенеративној пољопривреди и машинама за успешну имплементацију реген пољопривреде

УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПРАКСИ РЕГЕНЕРАТИВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ЕМИСИЈЕ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ