POZIV ZA PRIJAVU NA EDUKACIJE FIZIČKIH LICA U SEPTEMBRU 2023. GODINE ZA MODULE IZ GRUPE SAVETODAVNI POSLOVI – MODULI 1, 4 i 7

U septembru 2023. godine edukacije za fizička lica, biće realizovane uživo, kao teorijske obuke u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u Beogradu i terenske praktične obuke.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1,4 i 7, u septembru 2023. godine

Modul Ukupno trajanje modula

(broj bodova)

Datum održavanja edukacije Metod / način održavanja obuke Predavač/i Mesto održavanja*

 

Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu
Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu Dva dana obuke

(4 boda) –

 

 

Jedan dan teorijske nastave

(održan u julu 2023)

i

jedan dan praktične terenske obuke u septembru za tri grupe:

 

Prva grupa –   ratarstvo i povrtarstvo

 

Druga grupa voćarstvo i vinogradarstvo

 

Treća grupa

zaštita bilja

 

 

 

06.09.2023.

(Prva  grupa  ratarstvo i povrtarstvo- drugi dan praktična obuka);

 

14.09.2023.

(Druga  grupa voćarstvo i vinogradarstvo –

drugi dan praktična obuka);

 

20. 09.2023 (Treća grupa zaštita bilja-

drugi dan praktična obuka);

 

 

Terenska obuka –

 

drugi dan za grupu za ratarstvo,

grupu za voćarstvo i grupu za zaštitu bilja

 

 

Kolinda Hrehorović Rukovodilac grupe za voće, povrće i alkoholna pića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

MA Zlatko Jovanović, samostalni konsultant, za ratarstvo

 

Saša Rašković, samostalni konsultant, za ratarstvo

 

Dr Dragan Rahović,

IPN

 

Dr Slađan Stanković,

IPN

Drugi  dan-grupa za ratarstvo (06.09.2023)

održava se u Leskovcu,

 

O mestu održavanja za

Drugi dan – za grupu  voćarstvo (14.09) i

Grupu za zaštitu bilja

(20.09) učesnici će biti blagovremeno obavešteni

Ratarstvo/ voćarstvo /zaštita bilja Prijava je bila u julu 2023**
 
Procena stanja na gazdinstvu za organizovanje proizvodnje lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, tehnologija proizvodnje i strategija unapređenja prerade  

Dva  dana obuke

(4 boda) –

1 dana teorijske nastave i

1 dan praktične terenske obuke

 

12.9.2023.

(prvi dan)

 

26.9.2023.

(drugi dan)

 

 

Prvi dan –  teorijska obuka

 

Drugi  dan – praktična terenska obuka –

Dr Dragoja Radanović.

Institut za lekovito bilje Josif Pančić

 

 

Prvi dan

(12.9.2023),

održava se u

IPN, Beograd

 

Drugi dan

(26.9.2023),

održava se u

Sokobanji

Ratarstvo  

04.09.

2023.

 

 
Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava

 

 

Dva  dana obuke

(4 boda) –

1 dan teorijske nastave i

1 dan praktične terenske obuke

 

07.09.2023. – (prvi dan),

 

15.09.2023.

(drugi dan)

Prvi dan – teorijska obuka – IPN

 

Drugi  dan – terenska obuka -Poljoprivredno–veterinarska škola, Rekovac

Prof.dr Ivan Vujanac

Fakultet veterinarske medicine,

Univerzitet u Beogradu

Dr Zvonko Zlatanović,

Profesor strukovnih studija,

Toplička akademija strukovnih studija

Dr Radmila Beskorovajni,

IPN

 

 

 

Prvi dan

(07.9.2023),

održava se u

IPN, Beograd

 

Drugi dan

(15.9.2023),

održava se u

Poljoprivredno-veterinsrskoj školi u Rekovcu

 

 

Stočarstvo 04.09.

2023.

 
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA EDUKACIJAMA OBAVLJA SE PREKO PORTALA PSSS

https://www.psss.rs/prijava-za-edukacije/

 

 

*Informacija o mestu, odnosno lokaciji održavanja edukacija prijavljenim učesnicima biće dostavljena blagovremeno

**VAŽNO – ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako planirate da pohađate dvodnevni Modul „Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu“ prijavljujete se samo jednom, odnosno za prvi dan edukacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN

U martu 2023. godine realizovaće se edukacija za modul Inovacije u proizvodnji jagodastog voća, za koju se zainteresovana fizička lica, u postupku sticanja licence za savetodavne poslove mogu prijaviti putem portala PSSS: www.psss.rs. Prijavu je potrebno uraditi na navedenom portalu, u odeljku Edukacije savetodavaca, deo Prijava za edukacije (fizička lica). Veoma je važno da prilikom prijave ostavite validne kontakt podatke (imejl adresu i broj telefona na kom koristite Viber).

Prijavljeni učesnici dobiće Agendu i detaljnije informacije u vezi sprovođenja procedura testiranja i anketiranja (na imejl adresu datu prilikom prijave),.

Osnovne informacije o modulu:

Modul Trajanje modula

(broj bodova)

Datum Metod/ način održavanja obuke Mesto održavanja Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu*
Inovacije u proizvodnji

jagodastog voća

Jedan dan

(2 boda)

9.3.2023. Teorijska obuka/uživo Rekovac Hotel Levač Voćarstvo i zaštita bilja 3.3.2023.

*Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imaju realno stanje broja prijavljenih.

Napominjemo da će se edukacija realizovati u okviru skupa „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“.

Za prijavu fizičkih lica, možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064/8435-305) i Stefani Utvić (011/2751-622).

 

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2021. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku kompanije BFC (Business & Finance Consulting) i nemačke Razvojne banke KfW, održana je  edukacija za Modul 3: „Sistemi gajenja visokokvalitetnih grla u ovčarstvu i kozarstvu“.

Cilj modula je osavremenjavanje znanja savetodavaca iz oblasti genetike, sistema gajenja i ishrane ovaca i koza, odnosno prenos stečenog znanja poljoprivrednim proizvođačima u blasti ovčarstva i kozarstva.

Modul je realizovan kroz dvodnevnu edukaciju, za savetodavce zadužene za poslove stočarstva.

Prvi dan – teorijski deo, realizovan je 11. maja 2021. godine, kroz učenje na daljinu (on-lajn), na Zoom platformi.
Drugi dan realizovan je 19. maja 2021. godine, kao terenska obuka, na farmi koza „Bela reka“ u selu Bliznak, Žagubica, Homoljske planine i na farmi ovaca „Miljković“ u selu Šapine, Požarevac.

Edukaciju su moderirali stručnjaci IPN dr Nataša Tolimir i ma Nikola Popović.

Predavač na edukaciji bio je prof. dr Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Sadržaj edukacije odnosio se na sledeće oblasti:

Rase i uzgojni sistemi u ovčarstvu i kozarstvu
Reprodukcija ovaca i koza
Linearna ocena mlečnih koza
Ishrana ovaca i koza
Izgradnja objekata u ovčarstvu i kozarstvu.

Tokom edukacije, učesnici su bili uključeni u diskusiju, čime je bio omogućen interaktivan rad.

Materijal sa edukacije

Fotografije sa edukacija

 

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2021. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su edukaciju za Modul 14: Digitalna komunikacija.

U skladu sa merama sprečavanja širenja virusa COVID-19, edukacija je održana 14. marta 2021, godine, kroz učenje na daljinu, odnosno on lajn, direktnim emitovanjem na YouTube kanalu. Učesnici edukacije bili su svi savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.

Imajući u vidu da digitalna komunikacija čini osnovu saveremenog načina komunikacije, da umnogome olakšava pristup informacijama, omogućava brzu razmenu informacija i učenje, cilj edukacije je bio unapređenje nivoa znanja savetodavaca u ovom segmentu. Unapređenje znanja iz oblasti digitalne komunikacije omogućiće savetodavcima davanje adekvatnih smernica poljoprivrednim proizvođačima u pravcu pravilnog korišćenja digitalnih alata različitih vrsta.

Na edukaciji su obrađene teme koje su se odnosile na osnove korišćenja interneta, društvene mreže; formate datoteka, komunikacione platforme i aplikacije, platforme za učenje i  portale e-uprave i e-uprave vezane za poljoprivredu.

Predavač na edukaciji bio je Bojan Bojović, konsultant SRFP.

Materijal sa edukacije