ODRŽANA EDUKACIJA SAVETODAVACA PSSS ZA Modul 3: „Sistemi gajenja visokokvalitetnih grla u ovčarstvu i kozarstvu“.

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2021. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), uz podršku kompanije BFC (Business & Finance Consulting) i nemačke Razvojne banke KfW, održana je  edukacija za Modul 3: „Sistemi gajenja visokokvalitetnih grla u ovčarstvu i kozarstvu“.

Cilj modula je osavremenjavanje znanja savetodavaca iz oblasti genetike, sistema gajenja i ishrane ovaca i koza, odnosno prenos stečenog znanja poljoprivrednim proizvođačima u blasti ovčarstva i kozarstva.

Modul je realizovan kroz dvodnevnu edukaciju, za savetodavce zadužene za poslove stočarstva.

Prvi dan – teorijski deo, realizovan je 11. maja 2021. godine, kroz učenje na daljinu (on-lajn), na Zoom platformi.
Drugi dan realizovan je 19. maja 2021. godine, kao terenska obuka, na farmi koza „Bela reka“ u selu Bliznak, Žagubica, Homoljske planine i na farmi ovaca „Miljković“ u selu Šapine, Požarevac.

Edukaciju su moderirali stručnjaci IPN dr Nataša Tolimir i ma Nikola Popović.

Predavač na edukaciji bio je prof. dr Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Sadržaj edukacije odnosio se na sledeće oblasti:

Rase i uzgojni sistemi u ovčarstvu i kozarstvu
Reprodukcija ovaca i koza
Linearna ocena mlečnih koza
Ishrana ovaca i koza
Izgradnja objekata u ovčarstvu i kozarstvu.

Tokom edukacije, učesnici su bili uključeni u diskusiju, čime je bio omogućen interaktivan rad.

Materijal sa edukacije

Fotografije sa edukacija

 

Izvor: IPN