POZIV FIZIČKIM LICIMA ZA PRIJAVU NA EDUKACIJU ZA MODUL: INOVACIJE U PROIZVODNJI JAGODASTOG VOĆA

U martu 2023. godine realizovaće se edukacija za modul Inovacije u proizvodnji jagodastog voća, za koju se zainteresovana fizička lica, u postupku sticanja licence za savetodavne poslove mogu prijaviti putem portala PSSS: www.psss.rs. Prijavu je potrebno uraditi na navedenom portalu, u odeljku Edukacije savetodavaca, deo Prijava za edukacije (fizička lica). Veoma je važno da prilikom prijave ostavite validne kontakt podatke (imejl adresu i broj telefona na kom koristite Viber).

Prijavljeni učesnici dobiće Agendu i detaljnije informacije u vezi sprovođenja procedura testiranja i anketiranja (na imejl adresu datu prilikom prijave),.

Osnovne informacije o modulu:

Modul Trajanje modula

(broj bodova)

Datum Metod/ način održavanja obuke Mesto održavanja Ciljna grupa

(specijalnost)

Rok za prijavu*
Inovacije u proizvodnji

jagodastog voća

Jedan dan

(2 boda)

9.3.2023. Teorijska obuka/uživo Rekovac Hotel Levač Voćarstvo i zaštita bilja 3.3.2023.

*Molimo kolege da prijavu za pohađanje edukacija obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurni da će istu i pohađati, s obzirom da je svima u sistemu edukacija za fizička lica, odnosno učesnicima i organizatorima u interesu da imaju realno stanje broja prijavljenih.

Napominjemo da će se edukacija realizovati u okviru skupa „Drugo savetovanje agrobiznis sektora jagodastog voća“.

Za prijavu fizičkih lica, možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064/8435-305) i Stefani Utvić (011/2751-622).