Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” Loznica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Izbor hibrida kukuruza za predstojeću setvu , savetodavac Milenko Đurić
2. 10:30 do 11:00 Digitalizacija u poljoprivredi , savetodavac Milica Popadić

Predavanje će biti održano za učenike III godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević. Cilj predavanja je upoznati učenike sa izborom hibrida kukuruza za predstojeću setvu i sa novim dostignućima iz oblasti digitalizacije u poljoprivredi .
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 10:02 održana je tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS
sa temom:
1. 10:02 do 10:34 E-Agrar u funkciji vođenja elektronske baze podataka o poljoprivrednim gazdinstvima u RPG , savetodavac Živko Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa novim softverskim rešenjem MPŠV za vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, kao i sa pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, odstupanjima, uređenju i opremanju objekata i uslovima u poslovanju hranom u slučaju primene tradicionalnih metoda.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 23.02.2023. godine, sa početkom u 13:01 održana je predavanje, mesto Gornja Badanja , opština Loznica – grad, prostorije osnovne škole u Gornjoj Badanji
sa temama:
1. 13:01 do 13:36 “Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima” , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 13:36 do 14:24 “Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e Agraru” , savetodavac Živko Stefanović

Cilj predavanja je upoznavanje polj. proizvođača o mogućnostima i načinu prerade mleka pri čemu se ostvaruje veća profitabilnost u proizvodnji mleka i da im se pojasni način funkcionisanja novog informacionog sistema e Agrar čijim uvođenjem će se ubrzati proces upisa podataka, promene podataka u RPG, kao i odobravanje i isplata podsticaja u poljoprivredi.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 E-Agrar u funkciji vođenja elektronske baze podataka o poljoprivrednim gazdinstvima u RPG , savetodavac Živko Stefanović
2. 10:30 do 11:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa novim softverskim rešenjem MPŠV za vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, kao i sa pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, odstupanjima, uređenju i opremanju objekata i uslovima u poslovanju hranom u slučaju primene tradicionalnih metoda.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 24.02.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Opština Ljubovija
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 E agrar , savetodavac Dušan Despotović

Cilj tribine je pružanje informacija poljoprivrednim proizvođačima o načinu pristupanja na portal e Agrara, kao i o načinu izdavanja ID brojeva
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 23.02.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Gornja Badanja , opština Loznica – grad, prostorije osnovne škole u Gornjoj Badanji
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 “Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima” , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 13:30 do 14:00 “Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e Agraru” , savetodavac Živko Stefanović

Cilj predavanja je upoznavanje polj. proizvođača o mogućnostima i načinu prerade mleka pri čemu se ostvaruje veća profitabilnost u proizvodnji mleka i da im se pojasni način funkcionisanja novog informacionog sistema e Agrar čijim uvođenjem će se ubrzati proces upisa podataka, promene podataka u RPG, kao i odobravanje i isplata podsticaja u poljoprivredi.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 14.02.2023. godine, sa početkom u 11:53 održana je tribina, mesto Bela Crkva , opština Krupanj, Osnovna škola Bela Crkva
sa temama:
1. 11:53 do 12:26 Podrška za eAgrar , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 12:27 do 12:58 Kontorla plodnosti zemljišta , savetodavac Zlatica Krsmanović
3. 12:59 do 16:16 Dodavanje vrednosti proizvodima biljnog porekla , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj tribine da se proizvođači upoznaju sa elektronskim postupanjem u eAgraru, zatim da se upoznaju sa mogućnošću i načinom kontrole plodnosti zemljišta i pravilnikom o proizvodnji, preradi, pakovanju i promociji malih količina poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 14.02.2023. godine, sa početkom u 08:53 održana je tribina, mesto Šljivova , opština Krupanj, Domaćinstvo Aćimović Milojka
sa temama:
1. 08:53 do 09:25 Podrška proizvođačima u prvom koraku za korišćenje platforme E agrar , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 09:25 do 09:56 Kontrola plodnosti zemljišta – podrška MPŠV , savetodavac Veljko Stepanović
3. 09:56 do 10:27 Izmene pravilnika za podsticaje MPŠV , savetodavac Jelena Nevzatović

Cilj tribine je da se proizvođačima pruži podrška za pristup E agraru, da obaveštenje o mogućnostima i načinu kontrole plodnosti zemljišta i izmenam pravilnika o podsticajima MPŠV. Posle tribine proizvođačima ćemo izdavati parametre i pružiti pomoć oko instalacije Consent ID aplikacije.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 17.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Opština ljubovija
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E Agrar , savetodavac Dušan Despotović

Cilj tribine je pružanje informacija poljoprivrednim proizvođačima Azbukovičkog kraja o načinu registrovanju i pristupanju platformama e uprave.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica

U periodu od 08.02.2023. do 10.02.2023. godine, održana je zimska škola, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Sala UFK “Lagator” Loznica, sala opštine Krupanj i sala opštine Ljubovija. Zimska škola je počela 08.02.2023. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:

08.02.2023.

08-02-2023.
10:00 do 10:30 Formiranje zemljoradničkih zadruga , savetodavac Gordana Vujaklija
10:30 do 11:01 IPARD III program – Mera 4 , savetodavac Živko Stefanović
11:01 do 11:32 Kontrola plodnosti zemljišta sa aspekta zasnivanja zasada , savetodavac Zlatica Krsmanović
11:32 do 12:02 Kultiviranje okopavina , savetodavac Milenko Đurić
12:02 do 12:32 Redukovana obrada zemljišta , savetodavac Dušan Despotović
12:33 do 13:05 Najznačajnije bolesti i štetočine maline-PIS , savetodavac Jelena Nevzatović
13:10 do 13:40 Izbor sadnog materijala , savetodavac Veljko Stepanović
13:43 do 14:13 Mapiranje žetvenih ostataka , savetodavac Milica Popadić

09-02-2023.
09:56 do 10:26 Formiranje uzgojnog oblika šljive , savetodavac Zlatica Krsmanović
10:27 do 10:57 Tehničko tehnološki obrazac , savetodavac Dušan Despotović
10:58 do 11:29 Bolesti i štetočine šljive i njihovo suzbijanje , savetodavac Jelena Nevzatović
11:29 do 11:59 Podrška za E-agrar , savetodavac Veljko Stepanović
12:00 do 12:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstavima , savetodavac Milica Popadić
12:31 do 13:01 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog u , savetodavac Milenko Đurić
13:02 do 13:33 Registar poljoprivrednih gazdinstava i podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
13:34 do 14:05 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Gordana Vujaklija

10-02-2023.
10:00 do 10:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Gordana Vujaklija
10:33 do 11:04 Troškovi i računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu, osiguranje, krediti i porez na dodatu vrednost u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
11:04 do 11:35 Organska proizvodnja u Srbiji , savetodavac Zlatica Krsmanović
11:35 do 12:05 Agrotehnika soje , savetodavac Milenko Đurić
12:05 do 12:36 Zaštita soje od korova, boleti i štetočina , savetodavac Jelena Nevzatović
12:37 do 13:12 Prihrana strnih žita – Green seeker , savetodavac Dušan Despotović
13:14 do 13:45 Tehnologija gajenja dvorodnih sorti maline , savetodavac Veljko Stepanović
13:46 do 14:19 Digitalizacija u poljoprivredi , savetodavac Milica Popadić

PSSS „Poljosavet“ doo Loznica poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije grada Loznice, opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik da prisustvuju i aktivno učestvuju u tradicionalnoj manifestaciji „Zimska škola“ u organizaciji PSSS ,,Poljosavet“ doo Loznica. Zimska škola će se održati u sledećim mestima i terminima: 08.02.2023.- Loznica, UFK „Lagator“ sa početkom u 10:00 časova; 09.02.2023.- Krupanj, sala opštine Krupanj, sa početkom u 10:00 časova; 10.02.2023.-Ljubovija, sala opštine Ljubovija, sa početkom u 10:00 časova. Cilj održavanja Zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa svim aktuelnostima u oblasti primenjene agrotehnike i u oblasti mera agrarne politike sa posebnim osvrtom na podršku u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.

Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica