Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 12:01 održana je predavanje, mesto Ribarice , opština Loznica – grad, Prostorije Mesne zajednice
sa temama:
1. 12:01 do 12:32 Obredđivanje pravog vremena za setvu kukuruza , savetodavac Dušan Despotović
2. 12:33 do 13:04 Heminjske mere nege kukuruza , savetodavac Nikola Petrović

Pošto se bliži početak setve kukuruza, cilj predavanja je da se ukaže na znaćaj pravilne agrotehnike (predsetvena priprema, određivanja vremena setve, dubine setve,i dr) i preventivnih mera u zaštiti useva kukuruza.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 08:57 održana je radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temom:
1. 08:57 do 09:50 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Milica Popadić

Cilj radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača, na praktičnom primeru, sa postupcima koje treba da obave na platformi e-Agrar kako bi izvršili sve potrebne promene vezano za gazdinstvo, kako proveravati poruke u E-sandučetu i podnositi zahteve za podsticaje.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 09:54 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Duška Sladakovića
sa temom:
1. 09:54 do 10:43 Podešavanje sejalice za setvu kukuruza , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice je upoznati poljoprivredne proizvođače sa pravilnim podešavanjem sejalice.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet”doo Loznica
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Tumačenje Javnog poziva za podnošenje zahteva za subvencije u stočarstvu za to , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa uslovima, vremenom i načinom podnošenja zahteva za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi u 2024.godini.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Ribarice , opština Loznica – grad, Prostorije Mesne zajednice
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Obredđivanje pravog vremena za setvu kukuruza , savetodavac Dušan Despotović
2. 12:30 do 13:00 Heminjske mere nege kukuruza , savetodavac Nikola Petrović

Pošto se bliži početak setve kukuruza, cilj predavanja je da se ukaže na znaćaj pravilne agrotehnike (predsetvena priprema, određivanja vremena setve, dubine setve,i dr) i preventivnih mera u zaštiti useva kukuruza.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 20.03.2024. godine, sa početkom u 08:37 održana je tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 08:37 do 09:11 Pravilnik za tov junadi, jagnjadi i svinja , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom za tov junadi, jagnjadi i svinja kao i sa načinom i rokovima za podnošenje zahteva. Tribini prisustvovalo 7 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Milica Popadić

Cilj radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača, na praktičnom primeru, sa postupcima koje treba da obave na platformi e-Agrar kako bi izvršili sve potrebne promene vezano za gazdinstvo, kako proveravati poruke u E-sandučetu i podnositi zahteve za podsticaje.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 09:32 održana je tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije Lokalne samouprave Krupanj
sa temama:
1. 09:32 do 10:03 Tumačenje Javnog poziva za podnošenje zahteva za subvencije u stočarstvu za tov , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 10:03 do 10:35 Refakcija akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom, rokovima i potrebnom dokumentacijom za podnošenje zahteva za subvencije za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, i za refakciju dizel goriva. Tribini prisustvovalo 11 poljoprivrednika.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Duška Sladakovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Podešavanje sejalice za setvu kukuruza , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice je upoznati poljoprivredne proizvođače sa pravilnim podešavanjem sejalice.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 18.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS Poljosavet
sa temom:
1. 09:00 do 09:33 Subvencije u stočarstvu za tov junadi,svinja,jagnjadi ,jaradi , savetodavac Dejan Obadović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom ostvarivanja prava na subvenicije u stočarstvu za tov junadi,svinja,jagnjadi ,jaradi.
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica