Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 10:29 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Ogledno gazdinstvo Zorana Đurića
sa temom:
1. 10:29 do 11:34 Ceđenje meda uz upotrebu savremene opreme , savetodavac Gordana Vujaklija

Poseta oglednom gazdinstvu sa učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj posete je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa načinom ceđenja meda uz upotrebu savremene opreme.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Predškolska ustanova “Bambi” Loznica
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Korisni insekti u poljoprivredi , savetodavac Jelena Nevzatović

Radionica sa decom predškolskog uzrasta u pratnji vaspitača. Cilj radionice je da se deca upoznaju sa osnovnim karakteristikama insekata i njihovom značaju u poljoprivredi.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 12:03 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 12:03 do 12:50 Knjiga polja , savetodavac Milenko Đurić
2. 12:51 do 13:29 Predstavljanje portala i aplikacije za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs , savetodavac Milica Popadić

Predavanje učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smer Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa prednostima vođenja knjige polja i sa portalom i aplikacijom za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 17.04.2024. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 08:30 do 09:04 Objekti u ovčarstvu , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 09:06 do 09:41 Značaj organske i integralne biljne proizvodnje , savetodavac Milica Popadić

Predavanje učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smera Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa vrstama objekata u ovčarstvu i značajem organske i integralne biljne proizvodnje u očuvanju zdravije životne sredine.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 10:03 održana je radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temom:
1. 10:03 do 11:05 Kontrola plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji , savetodavac Milica Popadić

Radionica sa učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smera Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj radionice je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa kontrolom plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 10:30 do 11:30 Ceđenje meda uz upotrebu savremene opreme , savetodavac Gordana Vujaklija

Poseta oglednom gazdinstvu sa učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj posete je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa načinom ceđenja meda uz upotrebu savremene opreme.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Knjiga polja , savetodavac Milenko Đurić
2. 12:30 do 13:00 Predstavljanje portala i aplikacije za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs , savetodavac Milica Popadić

Predavanje učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smer Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa prednostima vođenja knjige polja i sa portalom i aplikacijom za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 17.04.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Objekti u ovčarstvu , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 09:00 do 09:30 Značaj organske i integralne biljne proizvodnje , savetodavac Milica Popadić

Predavanje učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smera Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa vrstama objekata u ovčarstvu i značajem organske i integralne biljne proizvodnje u očuvanju zdravije životne sredine.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Kontrola plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji , savetodavac Milica Popadić

Radionica sa učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smera Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj radionice je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa kontrolom plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet”doo Loznica
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Tumačenje Javnog poziva za podnošenje zahteva za subvencije u stočarstvu za to , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa uslovima, vremenom i načinom podnošenja zahteva za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi u 2024.godini.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica