Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 09:00 do 09:31 Dobra poljoprivredna praksa i bezbedna primena pesticida , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 09:31 do 10:02 Primena Green seeker-a , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je da se učenici srednje škole upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom i bezbednom primenom pesticida kao i sa primenom Green seeker-a u ratarskoj proizvodnji. Predavanju prisustvovao 21 učenik.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:06 održana je tribina, mesto Banjevac , opština Krupanj, poljoprivredno gazdinstvo Popović Filipa
sa temama:
1. 09:06 do 09:39 Podsticaji u pčelarstvu , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 09:40 do 10:18 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima, načinom i potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela i nabavku opreme u pčelarstvu, kao i sa temom iz agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove, računovodstvo, osiguranje i kredite u poljoprivredi.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 17.05.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Značaj, način i vreme izvođenja letnje rezidbe na jabuci , savetodavac Zlatica Krsmanović

Poseta oglednom gazdinstvu na temu Značaj, način i vreme izvođenja letnje rezidbe na jabuci.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Korenita , opština Loznica – grad, poljoprivredno gazdinstvo Zorana Đurića
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Ceđenje i skladištenje meda , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj održavanja radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnim postupkom ceđenja i čuvanja, odnosno skladištenja meda. Takođe, proizvođači mogu da se upoznaju sa api inhalacionom komorom koja služi pre svega za jaćanje imuniteta , a zasniva se iskljućivo na korišćenju pčelinjih proizvoda kao što su: med, propolis,matični mleč, perga i druge aromatične materije.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 17.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Milenko Đurić
2. 10:30 do 11:00 Refakcija akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe , savetodavac Milica Popadić

Cilj tribine je upoznati prisutne sa temom iz agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i kredite u poljoprivredi i sa uslovima, načinom i postupkom za ostvarivanje prava na refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:54 održana je obilazak ogledne farme, mesto Runjani , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Srboljupke Stanojević
sa temom:
1. 09:54 do 11:00 Sertifikovana organska proizvodnja , savetodavac Milica Popadić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutni upoznaju sa sertifikovanom organskom biljnom proizvodnjom, značajem gajenja biljaka u organskoj proizvodnji i osnovnim principima organske proizvodnje na praktičnom primeru.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Vuka Sladakovića
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Savremeni načini sušenja žitarica , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa savremenim načinima sušenja žitarica na gazdinstvu.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:03 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije opštine Krupanj
sa temama:
1. 09:03 do 09:34 PDV, osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
2. 09:35 do 10:07 Uklanjanje prve serije mladih izdanaka i obrada zemljišta u zasadima maline , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravima i obavezama po osnovu poreza na dodatu vrednost, uslovima i načinom ostvarivanja prava na regres premije osiguranjai i subvencionisanim kreditima , kao i sa načinom obrade zemljišta i uklanjanja mladih izdanaka u zasadima maline.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:45 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Runjani , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 09:45 do 10:45 Sertifikovana organska proizvodnja , savetodavac Milica Popadić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutni upoznaju sa sertifikovanom organskom biljnom proizvodnjom, značajem gajenja biljaka u organskoj proizvodnji i osnovnim principima organske proizvodnje na praktičnom primeru.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Dobra poljoprivredna praksa i bezbedna primena pesticida , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 09:30 do 10:00 Primena Green seeker-a , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je da se učenici srednje škole upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom i bezbednom primenom pesticida kao i sa primenom Green seeker-a u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica