Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:03 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije opštine Krupanj
sa temama:
1. 09:03 do 09:34 PDV, osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
2. 09:35 do 10:07 Uklanjanje prve serije mladih izdanaka i obrada zemljišta u zasadima maline , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravima i obavezama po osnovu poreza na dodatu vrednost, uslovima i načinom ostvarivanja prava na regres premije osiguranjai i subvencionisanim kreditima , kao i sa načinom obrade zemljišta i uklanjanja mladih izdanaka u zasadima maline.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:45 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Runjani , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 09:45 do 10:45 Sertifikovana organska proizvodnja , savetodavac Milica Popadić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutni upoznaju sa sertifikovanom organskom biljnom proizvodnjom, značajem gajenja biljaka u organskoj proizvodnji i osnovnim principima organske proizvodnje na praktičnom primeru.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Dobra poljoprivredna praksa i bezbedna primena pesticida , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 09:30 do 10:00 Primena Green seeker-a , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je da se učenici srednje škole upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom i bezbednom primenom pesticida kao i sa primenom Green seeker-a u ratarskoj proizvodnji.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Banjevac , opština Krupanj, poljoprivredno gazdinstvo Popović Filipa
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podsticaji u pčelarstvu , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 09:30 do 10:00 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima, načinom i potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela i nabavku opreme u pčelarstvu, kao i sa temom iz agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove, računovodstvo, osiguranje i kredite u poljoprivredi.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije opštine Krupanj
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 PDV, osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
2. 09:30 do 10:00 Uklanjanje prve serije mladih izdanaka i obrada zemljišta u zasadima maline , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravima i obavezama po osnovu poreza na dodatu vrednost, uslovima i načinom ostvarivanja prava na regres premije osiguranjai i subvencionisanim kreditima , kao i sa načinom obrade zemljišta i uklanjanja mladih izdanaka u zasadima maline.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Prostorije Vatrogasnog doma u Lešnici
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 10:30 do 11:00 Agrotehnika kukuruza sa posebnim osvrtom na mineralnu ishranu , savetodavac Dušan Despotović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa organskom stočarskom proizvodnjom, načinom sertifikacije organske proizvodnje na gazdinstvu i upoznavanje sa agrotehnikom kukuruza sa posebnim osvrtom na mineralnu ishranu.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 08:56 održana je radionica, mesto Runjani , opština Loznica – grad, Gazdinstvo Srboljupke Stanojević
sa temama:
1. 08:56 do 09:36 Način prijave za setifikaciju, popunjavanje zahteva za krišćenje semena, vođenje knjige polja , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 09:00 do 09:30 Način prijave za setifikaciju, popunjavanje zahteva za krišćenje semena, vođenje knjige polja , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj održavanja radionice sa učenicima srednje škole ,,Sveti Sava” Loznica je da se učenicima pokaže i predstavi način prijave za sertifikaciju, popunjavanje formulara, apliciranje za upotrebu konvencionalnog semena. Radionici prisustvovalo 11 učenika.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 09:29 održana je radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Predškolska ustanova “Bambi” Loznica
sa temom:
1. 09:29 do 10:04 Korisni insekti u poljoprivredi , savetodavac Jelena Nevzatović

Radionica sa decom predškolskog uzrasta u pratnji vaspitača. Cilj radionice je da se deca upoznaju sa osnovnim karakteristikama insekata i njihovom značaju u poljoprivredi. Radionici prisustvovalo 5 vaspitača i 21 dete.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Prostorije Vatrogasnog doma u Lešnici
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 10:30 do 11:00 Agrotehnika kukuruza sa posebnim osvrtom na mineralnu ishranu , savetodavac Dušan Despotović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa organskom stočarskom proizvodnjom, načinom sertifikacije organske proizvodnje na gazdinstvu i upoznavanje sa agrotehnikom kukuruza sa posebnim osvrtom na mineralnu ishranu.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Runjani , opština Loznica – grad, Gazdinstvo Srboljupke Stanojević
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Način prijave za setifikaciju, popunjavanje zahteva za krišćenje semena, vođenje knjige polja , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj održavanja radionice sa učenicima srednje škole ,,Sveti Sava” Loznica je da se učenicima pokaže i predstavi način prijave za sertifikaciju, popunjavanje formulara, apliciranje za upotrebu konvencionalnog semena.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica