Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 12:00 do 12:31 Priprema poljoprivrednih gazdinstava za seoski turizam , savetodavac Milenko Đurić
2. 12:31 do 13:03 Digitalizacija u poljoprivredi , savetodavac Milica Popadić

Predavanje je održano za učenike II godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je upoznati učenike sa načinima pripreme poljoprivrednih gazdinstava za seoski turizam kako bi ostvarili dodatni prihod na gazdinstvu i sa novim dostignućima iz oblasti digitalizacije u poljoprivredi.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 13:15 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad, poljoprivredno gazdinstvo Zorana Đurića
sa temom:
1. 13:15 do 14:05 Tehnika pčelarenja , savetodavac Gordana Vujaklija

Poseta oglednom gazdinstvu je održana za učenike III godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević. Cilj posete je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa osnovnim principima tehnike pčelarenja i potrebnom opremom za bavljenje pšelarstvom.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije PSSS “Poljosavet” Loznica
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Remotantne sorte maline , savetodavac Veljko Stepanović
2. 11:30 do 12:00 Sistemi obrade zemljišta za ratarske kulture , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa remotantnim sortama maline i sistemima obrade zemljišta za ratarske kulture.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Prostorije laboratorije PSSS ,,Poljosavet” Loznica
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Kontrola plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji , savetodavac Milica Popadić

Radionica će biti održana za učenike II godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj radionice je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa kontrolom plodnosti zemljišta u akreditovanoj laboratoriji.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Green Seeker , savetodavac Milenko Đurić

Radionica će biti održana za učenike II godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj radionice je upoznati učenike sa uređajem Green Seeker za ocenu stanja useva i određivanje količine azotnog đubriva za prihranu kako bi se ostvarile značajne uštede i smanjilo zagađenje životne sredine.

Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Priprema poljoprivrednih gazdinstava za seoski turizam , savetodavac Milenko Đurić
2. 12:30 do 13:00 Digitalizacija u poljoprivredi , savetodavac Milica Popadić

Predavanje će biti održano za učenike II godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je upoznati učenike sa načinima pripreme poljoprivrednih gazdinstava za seoski turizam kako bi ostvarili dodatni prihod na gazdinstvu i sa novim dostignućima iz oblasti digitalizacije u poljoprivredi.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, prostorije SO Krupanj
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o preradi malih količina proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu i dobiju elementarna saznanja kako na svom gazdinstvu mogu da prerađuju sirovine koje proizvode i time ostvare veću rentabilnost proizvodnje.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS “Poljosavet” Loznica
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 12:30 do 13:00 Inovacije u proizvodnji jagodastog voća , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj predavanja je da se prisutni upoznaju sa bezbednom primenom pesticida i inovacijama u proizvodnji jagodastog voća.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije SO Krupanj
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Podrška poljoprivrednim proizvođačima u postupanju sa E agrarom , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Jelena Nevzatović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prvim koracima u postupanju sa budućom platformom E agrar i sa Pravilnikom o preradi malih količina proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 11:00 do 11:31 IPARD III Mera 4 , savetodavac Živko Stefanović
2. 11:33 do 12:04 Dobrobit i ponašanje domaćih životinja , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj predavanja je predstavljanje IPARD Mere 4- Agro-ekološko-klimatske mere i mere organske proizvodnje , uslovi, operacije i iznos podrške kao i upoznavanje sa značajem uslova života životinja,smeštajem i načinom gajenja životinja za savremenu poljoprivrednu proizvodnju.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica