TERMINI EDUKACIJA ZA FIZIČKA LICA U MAJU 2023. GODINE

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena tri modula, popunjavaće se i posle 25. aprila 2023. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije ili do popunjava grupe do 35 učesnika.

U maju 2023. godine predviđeno je održavanje edukacija za 3 modula:

R.br. Naziv modula Datum održavanja

edukacija

 

Mesto

održavanja

 

Trajanje modula

(broj bodova)

1. Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača 9. maj 2023.  

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

         
2. Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima 16. maj 2023.  

Beograd, IPN

Jednodnevna edukacija

(2 boda)

         
3. Biznis plan 23. maj i 02.jun 2023.  

Beograd, IPN

Dvodnevna edukacija

(4 boda)

         
4. Upravljanje vremenom 30. maj 2023. Beograd, IPN Jednodnevna edukacija

(2 boda)

         

Grupe za pohađanje edukacije, za gore navedena tri modula, popunjavaće se i posle 25. aprila 2023. godine, pri čemu je poslednji rok za prijavu 2 dana pre termina održavanja edukacije ili do popunjava grupe do 35 učesnika.

Agenda i instrukcije u vezi sprovođenja procedura testiranja (pred i post-test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan pre održavanja edukacije, na imejl adrese i u vajber grupi.

Sva tri modula Interpersonalna komunikacija između savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, Prezentacione i komunikacione veštine u radu sa proizvođačima i Biznis plan pripadaju oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine).

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili Stefani Utvić (064/8435-332)., 011 2751 622.

Izvor: IPN