Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 24.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Mala Vrbica , opština Beograd-Mladenovac, PG Janošević Miloša
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita pšenice i ječma od prouzrokovača bolesti i štetočina , savetodavac Tamara Mihailović
2. 18:35 do 19:05 Podsticaji u organskoj proizvodnji , savetodavac Marija Milenković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom pšenice i ječma od prouzrokovača bolesti i štetočina kao i sa aktuelnim podsticajima u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd