Održana edukacija savetodavaca PSSS za Modul 17: Veštine moderacije i fasilitacije

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana je edukacija za Modul 17: Veštine moderacije i fasilitacije.

Edukacija je bila jednodnevna i održana je 26. marta 2024. godine u prostorijama srednje Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu. Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 22 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica – kandidati za sticanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi. Edukaciju je otvorila dr Marijana Maslovarić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, koja je pozdravila prisutne u ime organizatora.

Cilj edukacije je povećanje kompetencija savetodavaca za efikasno vođenje i olakšavanje grupnih procesa (sastanaka, predavanja, radionica i drugih interaktivnih aktivnosti), kroz razvijanje veština moderacije i facilitacije. U skladu s tim, na edukaciji su objašnjeni značenje i ciljevi moderacije i fasilitacije, kako se pripremiti za ove procese, toku fasilitacije i načinima komunikacije sa učesnicima. Posebna pažnja bila je posvećena fasilitaciji i moderaciji diskusija, kao i fasilitaciji procesa odlučivanja. Tokom edukacije urađene su dve vežbe koje su se odnosile na pripremu za definisani događaj (sastanak, predavanje, radionicu, tribinu) i simulaciju situacija koje se mogu susresti tokom moderacije i fasilitacije različitih događaja.

Očekuje se da će edukacija doprineti podizanju nivoa znanja savetodavaca iz oblasti veština moderacije i fasilitacije, odnosno povećanje njihovih kompetencija, a time i unapređenje poslovanja na nivou sistema PSSS.

Predavač na edukaciji bila je Tatjana Šokčić, samostalni konsultant.