Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Beograd (Novi Beograd) , opština Beograd-Novi Beograd, opština
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Aktuelni podsticaji , savetodavac Anka Kačarević

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa aktuelnim novostima iz e agrara.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd