Održana Radionica FADN 2: Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су обуку FADN систем – Инвестиционе способности пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN података из повратне информације у FADN  систему, за 18 саветодаваца из 12 Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна обука одржанa je 29. септембра 2023. године у Институту за примену науке у пољопривреди.

Циљ едукације био је да се саветодавци саветодавци теоријски и практично обуче за израду анализа инвестиционих идеја на примеру неколико пољопривредних газдинстава, са најзначајнијим линијама производње. Током обуке саветодавци су упознати са начином одређивања инвестиционих капацитета пољопривредног газдинства, финансијске изводљивости инвестиције као и израде анализе осетљивости. Кроз практичне примере, урађене су анализе повратних информација за по једно газдинство које се бави биљном и сточарском производњом.

Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Зорица Кукић Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Проф. др Раде Поповић, Економски факултет, Суботица

Др. Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд