Održana Radionica FADN 2: Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су обуку FADN систем – Инвестиционе способности пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN података из повратне информације у FADN  систему, за 18 саветодаваца из 12 Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна обука одржанa je 29. септембра 2023. године у Институту за примену науке у пољопривреди.

Циљ едукације био је да се саветодавци саветодавци теоријски и практично обуче за израду анализа инвестиционих идеја на примеру неколико пољопривредних газдинстава, са најзначајнијим линијама производње. Током обуке саветодавци су упознати са начином одређивања инвестиционих капацитета пољопривредног газдинства, финансијске изводљивости инвестиције као и израде анализе осетљивости. Кроз практичне примере, урађене су анализе повратних информација за по једно газдинство које се бави биљном и сточарском производњом.

Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Зорица Кукић Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Проф. др Раде Поповић, Економски факултет, Суботица

Др. Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su obuku FADN sistem – Unošenje FADN podataka u Softver za 2021. godinu, za 114 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koji prikupljaju podatke u okviru FADN sistema. Jednodnevna obuka održana je onlajn 11. marta 2022. godine.

Cilj edukacije bio je da se savetodavci upoznaju sa dopunama Uputstva za prikupljanje podataka i izmenama u FADN softverskoj aplikaciji i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2021. godinu. Savetodavcima su predstavljeni važeća Zakonska regulativa koja se odnosi na FADN, kalendar aktivnosti za 2021. godinu (rokovi vezani za unos, zatvaranje i validaciju Upitnika), pristup aplikaciji, postupak otvaranja Upitnika, unos podataka, procedura zatvaranja upitnika. Takođe, učesnici su upoznati sa najčešćim greškama u unosu podataka, kao i sa zahtevima u komunikaciji sa predstavnicima IPN (regionalno telo) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

 

Materijal sa edukacija:

Pprikupljanje i unos FADN podataka u softver 2021. godinu – detalji 
Dopune Uputstva za prikupljanje podataka – Najčešće greške – detalji 
Predstavljanje FADN softverske aplikacije za2021. godinu – detalji 

Predavači na edukaciji bili su:

Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Slavica Čolić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Izvor: IPN

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su obuku 32 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije. koji će od 2022. godine početi prikupljanje podataka za FADN sistem. Jednodnevna radionica održana je 10. marta 2022. Godine.

Cilj radionice bio je da se savetodavci osposobe da izvrše retroaktivno prikupljanje podataka za 2021. godinu, kao i kvartalno prikupljanje podataka za 2022. godinu, kao i da se upoznaju sa zakonskom regulativom i osnovnim principima FADN sistema. Kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja) savetodavci su upoznali sa obrascima i metodologijom za prikupljanje podataka. Tokom praktičnog rada ukazano je na najčešće greške u evidentiranju podataka.

 

Materijal sa edukacije:

NOVI Savetodavci FADN osnovna prezentacija – detalji
FADN Prikupljanje podataka – detalji
FADN Poseta poljoprivrednom gazdinstvu – detalji
FADN Najčešće greške – detalji

Predavači na edukaciji bili su:

Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Slavica Čolić, Robert Radišić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Milorad Jocković, FADN koordinator, PSSS Šabac

Dušan Despotović, FADN koordinator, PSSS Loznica

Izvor: IPN