Održana Radionica 1: Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2022. godinu

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су радионицу 1: FADN систем – Методологија прикупљања и унос података у софтверску апликацију за 2022. годину, за 146 саветодаваца из 21 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система.
Једнодневна обука одржанa je онлајн 26., 27. и 28 јула 2023. године, кроз теоријски и практичан рад (студија случаја).

Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са допунама Упутства за прикупљање података и изменама у FADN софтверској апликацији и практично обуче за унос података из Годишњег упитника за 2021. годину. Саветодавцима су представљени важећа Законска регулатива која се односи на FADN, календар активности за 2022. годину (рокови везани за унос, затварање и валидацију Упитника), приступ апликацији, поступак отварања Упитника, унос података, процедура затварања упитника. Такође, учесници су упознати са најчешћим грешкама у уносу података, као и са захтевима у комуникацији са представницима ИПН (регионално тело) и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Након теоријског дела уследио је унос података из Годишњег упитника за пољопривредна газдинства у FADN софтверску апликацију.

На крају сваке радионице анализирани су подаци и валидацијске поруке на примеру два газдинства.

Стечена знања саветодаваца биће у циљу ефикасног функционисања FADN система.

 

 

Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди

Душан Деспотовић, FADN координатор, ПССС Лозница