Održana Radionica 1: Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2022. godinu

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2023. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su radionicu 1: FADN sistem – Metodologija prikupljanja i unos podataka u softversku aplikaciju za 2022. godinu, za 146 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koji prikupljaju podatke u okviru FADN sistema.
Jednodnevna obuka održana je onlajn 26., 27. i 28 jula 2023. godine, kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja).

Cilj edukacije bio je da se savetodavci upoznaju sa dopunama Uputstva za prikupljanje podataka i izmenama u FADN softverskoj aplikaciji i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2021. godinu. Savetodavcima su predstavljeni važeća Zakonska regulativa koja se odnosi na FADN, kalendar aktivnosti za 2022. godinu (rokovi vezani za unos, zatvaranje i validaciju Upitnika), pristup aplikaciji, postupak otvaranja Upitnika, unos podataka, procedura zatvaranja upitnika. Takođe, učesnici su upoznati sa najčešćim greškama u unosu podataka, kao i sa zahtevima u komunikaciji sa predstavnicima IPN (regionalno telo) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Nakon teorijskog dela usledio je unos podataka iz Godišnjeg upitnika za poljoprivredna gazdinstva u FADN softversku aplikaciju.

Na kraju svake radionice analizirani su podaci i validacijske poruke na primeru dva gazdinstva.

Stečena znanja savetodavaca biće u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema.

 

 

Predavači na edukaciji bili su:

Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Slavica Čolić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Dušan Despotović, FADN koordinator, PSSS Loznica