Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu Inovacije u tehnologiji pripreme konzervisane hrane za životinje

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca za 2024. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održana edukacija za Modul 2: Inovacije u tehnologiji pripreme konzervisane hrane za životinje.

Edukacija je bila dvodnevna. Prvi deo edukacije održan je 2. aprila 2024. godine, kao teorijska obuka, dok je drugi deo održan 5. aprila 2024. godine, kao praktična obuka na terenu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS), zaduženi za poslove iz oblasti stočarstva. Edukaciju je otvorio dr Rade Jovanović, direktor IPN-a, a moderirala dr Aleksandra Ivetić, kordinator Modula 2.

Cilj edukacije savetodavaca je unapređenje znanja o tehnologiji pripreme konzervisane hrane za životinje na poljoprivrednim gazdinstvima i načinima unapređenja kvaliteta silaže i senaže. Fokus edukacije bio je na razmeni iskustava radi sagledavanja situacije u oblasti pripreme konzervisane hrane za životinje, uz analizu ključnih aspekata siliranja, s posebnim osvrtom na kvalitet silaže i senaže.

Teorijski deo edukacije obuhvatio je predavanja o tehnologiji siliranja i inovativnim postupcima koji dovode do poboljšanja u ishrani goveda, a time omogućavaju poljoprivrednicima da bolje upravljaju resursima, smanje troškove i poboljšaju kvalitet mleka. U okviru dela edukacije koji se odnosio na organsku proizvodnju i pripremu siliranja prikazani su specifični zahtevi organske proizvodnje koji podržavaju održanje biosigurnosti u celom ciklusu proizvodnje. Deo edukacije odnosio se na proizvodnju i korišćenje silaže od nekonvencionalnih sirovina. Edukacija je obuhvatila i vežbu upotrebe međunarodnih baza podataka o hemijskom sastavu različith silaža i drugih hraniva za životinje.

Drugi deo edukacije održan je 5. aprila na farmama goveda „13. maj“  u Batajnici i „Napredak“  u Staroj Pazovi. Edukacija je realizovana kroz pokazne radionice na farmama. Na farmi „Napredak“ prikazana je primena NIR instrumenta za brzu analizu hemijskog sastava hraniva.

Očekuje se da će rezultat edukacije biti unapređenje kompetencija savetodavaca u oblasti pripreme konzervisane hrane za životinje, kao i da će savetodavci biti osposobljeni da usmere poljoprivredne proizvođače i pomognu im u donošenju ekonomski najprihvatljivijih poslovnih odluka u oblasti ishrane životinja.

Predavači na edukaciji su bili prof. dr Aleksandra Ivetić, dr Radmila Beskorovajni i dr Marijana Maslovarić, iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.