Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 27.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je tribina, mesto Žarevo , opština Brus, Gazdinstvo Pavličević Miroljuba
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuju mere agrarne politike kao i pomoć u vezi sa postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac