Održana edukacija za Modul 10: Analiza investicija na poljoprivrednim gazdinstvima

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су едукацију за Модул 10: Анализа инвестиција на пољопривредним газдинствима, за 20 саветодаваца из 22 Пољопривреднe саветодавне и стручне службе Србије из области агроекономије, као и за физичка лица која похађају едукације ради стицања Сертификата о похађаним едукацијама. Дводневна обука одржанa je за исту групу полазника у два термина, 6. децембра 2023. године хотелу „Радан“ у Пролом бањи и 13. децембра 2023. године у Институту за примену науке у пољопривреди у Београду.
Циљ едукације био је да се саветодавци из области агроекономије и физичка лица теоријски и практично обуче за израду бизнис-планова у пољопривреди и финансирања пројеката, са посебним нагласком на значај инвестиција и њихове импликације на остваривање финансијског резултата у конкретној производњи, имајући у виду фактор времена – временску вредност новца, есконтовање, дисконтовање и остале факторе од значаја који се често занемарују, иако у својој суми представљају значајну ставку која се у највећем броју случајева занемарује приликом вршења калкулативних обрачуна. Полазници су упознати са свим сегментима бизнис-планова за пољопривредна газдинства у зависности од линије производње и стекли су знања како да их сами сачињавају. Током едукације, у оквиру практичног дела рада, састављено је неколико бизнис-планова за газдинства различитих линија производње које ће саветодавци моћи да користе у свом будућем раду. На овај начин, саветодавци су обучени да сачињавају бизнис-планове како за мала газдинства која не бележе никакве књиговодствене податке, тако и за већа газдинства која овакву евиденцију воде. Такође, они располажу знањем да анализирају резултате на нивоу конкретног газдинства, обучени су за израду анализа инвестиционих идеја на примеру неколико пољопривредних газдинстава, са најзначајнијим линијама производње. Током обуке саветодавци су упознати са начином одређивања инвестиционих капацитета пољопривредног газдинства, финансијске изводљивости инвестиције као и израде анализе осетљивости. Кроз практичне примере, урађене су анализе повратних информација за по једно газдинство које се бави биљном и сточарском производњом.

Фотографије првог дана обуке, 6.12.2023. године, Хотел „Радан“, Пролом бања

Фотографије другог дана обуке, 13.12.2023. године, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Предавачи на едукацији били су:
др Стеван Чанак, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
др Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд