Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu: Dobre prakse zaštite životne sredine kroz održivu primenu sredstava za zaštitu bilja

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je едукацијa за Модул: 5 Добре праксе заштите животне средине кроз одрживу примену средстава за заштиту биља.

Едукација је одржана 06.12. 2023. године, кроз теоријска предавања.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС), задужени за послове заштите биља, ратарства и повртарства и физичка лица која стичу лиценцу.

Едукацију је отворила др Дивна Симић, која је указала на значај и улогу саветодаваца у пружању подршке пољопривредним произвођачима у правилној и одрживој примени средстава за заштиту биља у циљу производње здравствено безбедних производа и очувања животне средине.

Циљ едукације био је проширење знања учесника у погледу унапређењa еколошких, производних и економских потенцијала на пољопривредним газдинствима, путем рационалније примене пестицида. Добијена знања саветодавци ће користити приликом давања стручних савета и континуираних едукација пољопривредних произвођача за правилну употребу пестицида. Очекују се резултати на газдинствима као што су увођење књиге поља уз евиденцију третирања, адекватна апликација пестицида и смањење остатака пестицида на производу. Ефекти едукације очекују се кроз обезбеђивање конкурентности добијених производа на газдинствима .

Садржај модула односио се на кључне захтеве у производњи здравствено безбедне хране, очување биодиверзитета, изазове у области контроле штетних организама, методе интегралне производње, контроле штетних организама без употребе пестицида и примена биолошких алтернатива за смањење примене пестицида.

Очекује се да ће едукација допринети подузању нивоа знања саветодаваца у области перспективе у одрживој примени средстава за заштиту биља, превенције загађења вода на пољопривредном имању, очувања биодиверзитета. Стечена знања саветодаваца биће у функцији подизања свести из ове области, пољопривредних произвођача и осталих учесника у ланцу производње.

Предавачи на едукацији били су Доц. др Марија Гавриловић, Агрономски факултет у Чачку; др Слађан Станковић, Виши научни сарадник, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд; др Мирослав Ивановић, менаџер за регистрацију и управљање, Syngenta Agro d.o.o.; др Слободан Крњајић, Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд.

 

Фотографије са едукације за Модул 5 од 06.12. 2023. године Пролом Бања:

Материјал са едукација:

1. Uvodna prezentacija_Miroslav Ivanovic

2. Heliosec_prezentacija

Krnajic Slobodan Moguci uticaj mikroplastike

Krnjajic Slobodan Moguca resenja

Odrziva primena pesticida 2023 Sladjan

Prezentacija Marija Gavrilović