Održan praktičan deo edukacija savetodavaca PSSS za Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2023. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди, одржане су практичне едукације за Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, задужени за послове ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и заштите биља.

Практични део едукације, у трајању од три дана, одржан је у следећим терминима и теренима:

-06. септембра 2023. године, за саветодавце специјалности: ратарство и повртарство у земљорадничкој задрузи Зелена звезда у Лесковцу,

-14. септембра 2023. године, за саветодавце специјалности: воћарство и виноградарство у Pureberry doo, Михајловац код Смедерева,

-20. септембра 2023. године, за саветодавце специјалности: заштита биља у хладњачи Брестовик доо, Брестовик код Гроцке.

Циљ едукације био је унапређење постојећих знања саветодаваца, о постизању стандарда у повртарској, воћарској и виноградарској производњи и могућностима унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета и развој свести о важности произвођачких организација, као и праћење главних трендова на тржишту и у потрошњи производа сертификованих неким од стандарда квалитета.

Током практичне обуке у сва три дана одржане едукације, презентовани су примери стандарда у примарној производњи користећи стандарде попут GlobalGAP, Organic, Zero residue.

Саветодавцима задуженим за послове ратарства и повртарства практично је појашњен маркетинг и извоз у повртарству са нагласком на стандарде производње и моделе удруживања, на примеру пословања земљорадничке задруге Зелена звезда у Лесковцу. Истакнута је и предност кооперативне и уговорене производње кроз оснивање земљорадничких задруга.

Саветодавцима задуженим за послове воћарства и виноградарства приказани су  стандарди производње и модели удруживања, као и маркетинг и извоз у воћарству кроз искуства Pureberry doo. Кроз примену стандарда географског порекла, ближе је објашњено јачање конкурентности у области виноградарства и винарства.

Саветодавцима задуженим за послове заштите биља приказана су модели маркетинга и извоза у воћарству са нагласком на стандарде производње и моделе удруживања, кроз детаљно објашњење мера интегралне заштите примеру Хладњаче Брестовик доо. Поред истицања предности кооперативне и уговорене производње, приказана је и практична радионица са интерактивном комуникацијом о искуствима примене и значаја стандарда у воћарству и повртарству и могућности унапређења пласмана производа.

 

Предавачи првог дана едукације били су: мр Златко Јовановић, самостални консултант и Саша Рашковић, самостални консултант.

Предавачи другог дана едукације били су: мр Златко Јовановић, самостални консултант и Саша Рашковић, самостални консултант, и доц. др Дарко Јакшић из Института за примену науке у пољопривреди.

Предавачи трећег дана едукације били су: мр Златко Јовановић, самостални консултант и Саша Рашковић, самостални консултант и виши научни сарадник др Слађан Станковић из Института за примену науке у пољопривреди.

 

Фотографије са едукације одржане 06. септембра 2023. године:

 

 

 

Фотографије са едукације одржане 14. септембра 2023. године:

 

 

Фотографије са едукације одржане 20. септембра 2023. године:

 

 

Трансфером знања од саветодаваца до пољопривредних произвођача допринеће се и смањењу проблема произвођача који се огледају у недовољној примени најсавременијих знања и вештина, ниском нивоу образовања радне снаге, недовољном интересовању за увођење стандарда и сертификацију и неадекватном приступу купцима и тржишту.