Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 30.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Jovana Miletić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar