Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 09:54 održana je tribina, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Poljoprivredna škola
sa temom:
1. 09:54 do 10:32 Refakcija za gorivo , savetodavac Boban Stanković

Cilj tribine: Proizvođači upoznati sa postupkom ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo.
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac