Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 30.04.2024. godine, sa početkom u 10:56 održana je tribina, mesto Bojnik , opština Bojnik, Prostorije Opštine Bojnik
sa temom:
1. 10:56 do 11:42 Refakcija za gorivo , savetodavac Boban Stanković

Cilj tribine: Proizvođači upoznaji sa postupkom ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo.
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac