Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 30.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Beli Potok , opština Leskovac – grad, poljoprivredno gazdinstvo -malinjak Dejana Milosevica
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Primer primene dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji zasada maline sorte Villamet , savetodavac Nenad Stefanović

30.04.2024.godine,održana je ogledna farma Dejana Milosevica na kojoj će biti sagledano sve ono što smo tokom godine kroz savete i pomoć na gazdinstvu postigli, kao i priprema plana rada za narednu godinu/.kojoj će se sumirati dosadašnji rezultati kroz date savete tokom godine, dati preporuke za dalji rad na ovom gazdinstvu koje će se odnositi na unapređenje ovog gazdinstva.

Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac