Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 30.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Negotin , opština Negotin, Vinograd Milošević Miloša
sa temom:
1. 09:00 do 10:02 Zdravstveno stanje zasada vinove loze , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj posete oglednoj farmi bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primerima dobre poljoprivredne prakse i zdravstvenim stanjem vinove loze, kao i izradom strategije u borbi protiv bolesti i štetočina. Prisutno je bilo pet proizvođača.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin