Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 29.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Radujevac , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić
2. 09:29 do 09:59 Integralna zaštita bilja , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj održanog predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom kukuruza i integralnim merama zaštite. Prisutno je bilo 10 proizvođača.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin