Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorije PSS Prokuplje
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Magdalena Todorović

Proizvođači bili su upoznati sa primenom pravilnika o malim količinama proizvoda koji se proizvode i prodaju na samom gazdinstvu, lokalnim pijacama i služe za snabdevanje potrošača,
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje