Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 10:12 održana je radionica, mesto Vrandol , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Marković Dejan
sa temom:
1. 10:12 do 11:13 Praktičan primer nege rasada za ranu plasteničku proizvodnju , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj radionice je praktičan primer nege rasada za ranu plasteničku proizvodnju i priprema supstrata za pikiranje.
Koordinator: Srđan Vidanović

Izvor: PSSS Pirot