Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 09:59 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temom:
1. 09:59 do 10:32 Značaj i prednosti uvođenja e-Agrara , savetodavac Marina Gačić

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i prednostima digitalne platforme e-Agrar.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac