Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Udruženje “Postrmac”
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Adaptacija poljoprivrede na nastale klimatske promene , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine bio je upoznavanje zainteresovanih prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa najavljenom temom.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar