Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Doliće , opština Sjenica, PG Elvis Šabaredžović
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Uspešno poslovanje pg u specifičnim uslovima , savetodavac Smail Ejupović

Cilj obilaska navedenog oglednog gazdinstva bila je prezentacija uspešnog poslovanje u svetlu nastalih klimatskih kao i agroekonomskih promena.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar